Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta - Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza na platformie Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia

Elektroniczna skrzynka podawcza na platformie ePuap umożliwia wnoszenie dokumentów do urzędu drogą elektroniczną.

 

Podstawa prawna:

Art. 16 ust 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.) art. 63 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r. nr 5, poz.46).

 

 

Podatki i opłaty lokalne

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU
DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Deklaracja na podatek od nieruchomości
 
Formularz przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, bądź z innymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub ze spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej, z wyjątkiem osób fizycznych tworzących wspólnotę mieszkaniową.
 
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Deklaracja na podatek rolny
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych, będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami nieposiadającymi osobowości, osób prawnych jednostek organizacyjnych,w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Informacja w sprawie podatku rolnego
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami gruntów, posiadaczami samoistnymi gruntów, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 
Deklaracja na podatek leśny
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących współwłaścicielami lub współposiadaczami z osobami prawnymi bądź innymi jednostkami, osób prawnych, jednostek organizacyjnych w tym spółkek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych a także jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Informacja w sprawie podatku leśnego
 
Formularz przeznaczony dla osób fizycznych będących właścicielami, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

 

 


 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-06-20

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2016-01-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-06-20