Program ochrony środowiska

Podstawą opracowania niniejszego dokumentu jest art. 17 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz.1232 ). Rada Gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej państwa, sporządza i aktualizuje co 4 lata, gminny program ochrony środowiska, uwzględniając wymagania, o których mowa w art. 14. ustawy Prawo ochrony środowiska. Programy ochrony środowiska podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały przez Radę Gminy. Z wykonania programu sporządzane są co 2 lata raporty, które przedstawia się Radzie Gminy.

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2015 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.

 Formularze A

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2014 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.

 Formularze A

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2013 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.

 Formularze A

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2011 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2010 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2009 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2008 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 roku

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2008-01-01

Data modyfikacji: 2016-04-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2008-01-01