Oświadczenia majątkowe 2014 (korekta):
 
Pracownicy
 
1.   Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy
2.   Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy
3.   Maria Konach – Skarbnik Gminy
4.   Irena Biedrycka – Inspektor
5.   Anna Ruczaj – Inspektor
6.   Stanisława Jancewicz – Kierownik USC
7.   Irena Stepaniuk– Inspektor
8.   Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK
9.   Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach
10.  Walentyna Plewa Kuderska – Inspektor
11.  Barbara Stepaniuk - Kierownik GOPS
 
Radni
 
1.   GAWRYLUK Krystyna  Przewodnicząca Rady Gminy
2.   TOPOLEWSKI Leon  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3.   FILIMONIUK Piotr
4.   FRANKOWSKA Irena
5.   GAWRYLUK Bazyli
6.   IGNATIUK Iwona
7.   JAKONIUK Jolanta
8.   JEDNOCZKO Wiera
9.   PASZKOWSKI Arkadiusz
10. ROMANIUK Anna
11. SAJEWSKA Anna
12. SUREL Jan
13. TYCHONIUK Andrzej
14. TYCHONIUK Elżbieta
15. WASILUK Helena


Oświadczenia majątkowe 2014:
 
Pracownicy
 
1.   Jerzy Wasiluk – Wójt Gminy
2.   Zenaida Gierasimiuk – Sekretarz Gminy
3.   Maria Konach – Skarbnik Gminy
4.   Irena Biedrycka – Inspektor
5.   Anna Ruczaj – Inspektor
6.   Stanisława Jancewicz – Kierownik USC
7.   Irena Stepaniuk– Inspektor
8.   Jerzy Jakimiuk – Dyrektor GOK
9.   Mirosław Pietkiewicz – Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach
10.  Walentyna Plewa Kuderska – Inspektor
11.  Barbara Stepaniuk - Kierownik GOPS
 
Radni
 
1.   GAWRYLUK Krystyna  Przewodnicząca Rady Gminy
2.   TOPOLEWSKI Leon  Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3.   FILIMONIUK Piotr
4.   FRANKOWSKA Irena
5.   GAWRYLUK Bazyli
6.   IGNATIUK Iwona
7.   JAKONIUK Jolanta
8.   JEDNOCZKO Wiera
9.   PASZKOWSKI Arkadiusz
10. ROMANIUK Anna
11. SAJEWSKA Anna
12. SUREL Jan
13. TYCHONIUK Andrzej
14. TYCHONIUK Elżbieta
15. WASILUK Helena

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-05-20

Data modyfikacji: 2014-10-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-05-20