Umowy

Zamówienia publiczne

  

Umowa na Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, Gmina Czyże

 

W dniu 05 stycznia 2021 r. zawarta została umowa na „Przebudowę z rozbudową Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w miejscowości Czyże, gmina Czyże pomiędzy AQUA-SOFT s.c. z siedzibą i adresem ul. Przędzalniana 8, 15-688 Białystok, reprezentowaną przez Kazimierza Łukaszewicza – współwłaściciela, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

2 579 999,96 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 30 sierpnia 2022 r.


Umowa na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

 

W dniu 10 grudnia 2020 r. zawarta została umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże pomiędzy Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy a Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Kot – Prezesa.

Cena oferty:

396 202,32 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.


Umowa na Dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże

W dniu 19 listopada 2020 r. zawarta została umowa na „Dostawę wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czyże pomiędzy Arbor sp. z o.o. sp. k. Wyryki-Połód 122D, 22-2-5 Wyryki, reprezentowanym przez Kamila Górniak – Prezesa Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

164.000,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 lipca 2021 r.


Umowa na „Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane”

W dniu 6 lutego 2020 r. zawarta została umowa na Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie – roboty budowlane pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Kot – Prezesa Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy.

Cena oferty:

577 780,20 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 06 lutego 2020 r. do 30 czerwca 2020 r.

 

Umowa na „Termomodernizacja budynku szkoły w Czyżach”

 

W dniu 31 stycznia 2020 r. zawarta została umowa na Termomodernizację budynku szkoły w Czyżach pomiędzy Firmą Remontowo Budowlaną Krzysztof Krąckowiak z siedzibą Kolonia Koplany 21C, 16-061 Juchnowiec Kościelny, reprezentowanym przez Krzysztofa Frąckowiaka – właściciela, a Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy.

Cena oferty:

760 140,00 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 02 marca 2020 r. do 31 lipca 2020 r.


Umowa na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże”

W dniu 5 września 2019 r. zawarta została umowa na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Kot – Prezesa, a Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka - Wójta Gminy.

Cena oferty:

220 851,36 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.


Umowa na „Budowę siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże” 

W dniu 27 marca 2018 r. zawarta została umowa na Budowę siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże pomiędzy Radosławem Szymanowskim BODY WORKS OUDOOR FITNES, z siedzibą w: Płk.W.Beliny-Prażmowskiego 41, 01-492 Warszawa, reprezentowanym przez Radosława Szymanowskiego – właściciela, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

55 953,93 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 25 maja 2018 r.


Umowa na „Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże”

W dniu 8 lutego 2018 r. zawarta została umowa na Przebudowę nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kuraszewo, Klejniki kol. Tynkowszczyzna gm. Czyże pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuk – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

417 945,08 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 sierpnia 2018 r.


Umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże

W dniu 17 listopada 2017 r. zawarta została umowa na Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych na terenie gminy Czyże pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Kot– Prezesa Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

310 832,64 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

Umowa na Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże

 

W dniu 9 maja 2016 r. zawarta została umowa na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Czyże pomiędzy PRO-EKO SERWIS Sp. z o.o. Bierzewice 62, 09-500 Gostynin, reprezentowanym przez Sławomira Stasińskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

18.390,70 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 15 maja 2016 r.

 

Umowa na „Rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole”

 

W dniu 20 kwietnia 2015 r. zawarta została umowa na Rozbudowę i przebudowę części istniejącego budynku gospodarczego ze zmianą sposobu użytkowania na przedszkole pomiędzy Firmą Usługowo-Budowlaną „WRÓBLEWSKI” z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski ul. Białostocka 90G, reprezentowaną przez Andrzeja Wróblewskiego – właściciela  a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

277.104,36 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 lipca 2015 r.

 

Umowa na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap II

 

W dniu 10 marca 2015 r. zawarta została umowa na Przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap II pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

856.391,01 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 sierpnia 2015 r.

 

Umowa na Budowę kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze

 

W dniu 24 stycznia 2015 r. zawarta została umowa na Budowę kontenerowej pompowni sieciowej – wodociągowej ze zbiornikiem wyrównawczym wraz z dojazdem na działkę 519/1 w miejscowości Morze pomiędzy Firmą Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, 15-399 Białystok ul. Sejneńska 7, reprezentowaną przez Leszka Sobiech – wspólnika Firmy Bartosz Sp. J. Bujwicki, Sobiech, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

294 939,70 zł brutto.

Termin realizacji umowy – do 31 maja 2015 r.

 

Umowa na Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czyże w latach 2015-2017

 

W dniu 24 grudnia 2014 r. zawarta została umowa na Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czyże w latach 2015-2017 pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Łowcza 4, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez mgr inż. Jarosława Kot– Prezesa Zarządu i mgr Piotra Monach – Wiceprezesa Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

391 291,20 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Umowa na Remont sieci wodociągowej i budowa przyłączy w miejscowości Czyże

 

W dniu 19 grudnia 2014 r. zawarta została umowa na remont sieci wodociągowej i budowę przyłączy w miejscowości Czyże pomiędzy firmą INFRA INSTAL Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 39, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Wiktora Kulika – Prezesa Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

199 102,07 zł brutto.

Termin realizacji umowy – od 01 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r.

 

Umowa na Remont Zespołu Szkół w Czyżach

 

W dniu 23 maja 2014 r. zawarte zostały umowy na remont Zespołu Szkół w Czyżach realizowany w dwóch etapach:

I etap Remont placu szkolnego pomiędzy firmą Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Gródecka 42, reprezentowaną przez:

1)    Leszka Hajduczenia – Prezesa Zarządu

2)    Irenę Trusewicz – Główną Księgową,

a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

II etap Remont sali lekcyjnej nr 17 pomiędzy Przedsiębiorstwem Budowlano – Usługowym „BEAMA” Eugeniusz Borowski, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Mickiewicza 87/16, reprezentowanym przez Eugeniusza Borowskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Ceny ofert:

I etap – 50 824,55 zł brutto.

II etap – 33 655,10 zł brutto.

Termin realizacji umów – od 30 czerwca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r.

 

Umowa na Remont świetlicy wiejskiej w Zbuczu

 

W dniu 5 sierpnia 2014 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Zbuczu pomiędzy firmą MAREX Firma Handlowa Marek Józef Kruszewski, 16-010 Wasilków ul. Grodzieńska 26A, reprezentowaną przez Marka Józefa Kruszewskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

65.518,90 zł brutto

 Termin realizacji umowy – od 6 sierpnia 2014 r. do 30 września 2014 r.

 

Umowa na Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

W dniu 23 kwietnia 2014 r. zawarta została umowa na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest pomiędzy CDD POLSKA Mirosław Sadowski, 17-200 Hajnówka ul. Fabryka Chemiczna 14, reprezentowanym przez Mirosława Sadowskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

14.936,32 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 sierpnia 2014 r.

 

Umowa na „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola tworzących Zespół Szkół w Czyżach w roku szkolnym 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017”

 

W dniu 27 marca 2014 r. zawarta została umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci i młodzieży do szkół i przedszkola tworzących Zespół Szkół w Czyżach w roku szkolnym 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017, w formie zakupu biletów miesięcznych pomiędzy ARRIVA Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Oddział w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 26, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowaną przez: Krzysztofa Liszewskiego – Dyrektora Regionu Północ, Prokurenta oraz Ewę Klikowicz – Z-cę Dyrektora Regionu Północ, Prokurenta, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

368.550,00 zł brutto za 3 lata

Termin realizacji umowy - od 1 września 2014 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Umowa na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I”

 

W dniu 28 lutego 2014 r. zawarta została umowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1602B – ulica w miejscowości Czyże – Etap I pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

808.235,16 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 30 czerwca 2014 r.

 

Umowa na „Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2014 roku”

 

W dniu 06 lutego 2014 r. zawarta została umowa na bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej w 2014 roku pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

95.767,80 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 października 2014 r.

 

Umowa na Wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych

W dniu 10 stycznia 2014 r. zawarta została umowa na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

145.052,67 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 25 sierpnia 2014 r.

 

Umowa na Rozbudowę małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach

W dniu 17 stycznia 2014 r. zawarta została umowa na Rozbudowę małej infrastruktury turystycznej w Gminie Czyże oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Czyżach pomiędzy Firmą Usługowo-Budowlaną „WRÓBLEWSKI” ul. Białostocka 90G, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Andrzeja Wróblewskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

74.583,30 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 01 marca 2014 r. do 15 czerwca 2014 r.

 

Umowa na „Budowę zjazdów, miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kojły”

 

W dniu 30 grudnia 2013 r. zawarta została umowa na budowę zjazdów, miejsc postojowych oraz utwardzenie terenu w obrębie świetlicy wiejskiej w miejscowości Kojły pomiędzy firmą Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Michałowie, 16-050 Michałowo ul. Gródecka 42, reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu – Leszka Hajduczenia oraz Główną Księgową – Irenę Trusewicz, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy
inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

64.950,46 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 1 marca 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r.

 

Umowa na Odśnieżanie dróg gminnych w 2013/2014 roku

 

W dniu 26 listopada 2013 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w 2013/2014 roku, pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

83.700,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 grudnia 2014 r.

 

Umowa na „Remont szkoły w Czyżach”

 

W dniu 12 lipca 2013 r. zawarta została umowa na remont szkoły w Czyżach, pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez: Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Stefana Mikołajuka – Członka Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

72 234,48 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 15 lipca 2013 r. do 20 sierpnia 2013 r.

 

Umowa na „Ogrodzenie przy Urzędzie Gminy”

 

W dniu 6 sierpnia 2013 r. zawarta została umowa na ogrodzenie przy Urzędzie Gminy, pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez: Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Stefana Mikołajuka – Członka Zarządu, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

17 960,84 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 07 sierpnia 2013 r. do 17 września 2013 r.

 

Umowa na „Remont elewacji Zespołu Szkół w Czyżach”

 

W dniu 6 sierpnia 2013 r. zawarta została umowa na remont elewacji Zespołu Szkół w Czyżach, pomiędzy firmą Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BEAMA” Eugeniusz Borowski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 87/16 reprezentowaną przez: Eugeniusza Borowskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

25 409,98 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 07 sierpnia 2013 r. do 30 sierpnia 2013 r.

 

Umowa na „Remont parkingu, chodnika i wjazdów na wysokości szkoły oraz dwóch przepustów w miejscowości Czyże”

 

W dniu 24 czerwca 2013 r. zawarta została umowa na remont parkingu, chodnika i wjazdów na wysokości szkoły oraz dwóch przepustów w miejscowości Czyże, pomiędzy firmą Usługi Transportowe i Drogowe Roman Kalinowski 17-200 Hajnówka ul. Kacza 7, reprezentowanym przez właściciela – Romana Kalinowskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

83 409,95 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 1 lipca 2013 r. do 30 lipca 2013 r.

 

Umowa na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czyże

 

W dniu 29 maja 2013 r. zawarta została umowa na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czyże, pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o.o. 17-200 Hajnówka ul. Łowcza 4, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – mgr inż. Jarosława Kot i Wiceprezesa Zarządu – mgr Piotra Monach, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluk.

Cena oferty:

147 277,44 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

 

Umowa na Odśnieżanie dróg gminnych w 2013 roku

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w 2013 roku, pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

18.225,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 grudnia 2013 r.

 

Umowa na Bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest

 

W dniu 19 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa na bezpieczne usuwanie wyrobów zawierających azbest pomiędzy P.P.U.H. „CZYŚCIOCH” sp. z o.o. ul. Kleeberga 20, 15-691 Białystok, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu – Macieja Potentasa, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

63.938,68 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 sierpnia 2013 r.

 

Umowa na Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej

 

W dniu 08 kwietnia 2013 r. zawarta została umowa na bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej pomiędzy FIRMĄ KACZANOWSKI Usługi Transportowe, Kaczanowski Jarosław, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kilińskiego 18, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

89.900,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 października 2013 r.

 

Umowa na Wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych

 

W dniu 24 grudnia 2012 r. zawarta została umowa na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

268.020,69 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 25 sierpnia 2013 r.

 

Umowa na Instalację nowej kotłowni w szkole w Czyżach

 

W dniu 21 grudnia 2012 r. zawarta została umowa na instalację nowej kotłowni w szkole w Czyżach pomiędzy HAP Armatura Grupa SBS Sp. z o.o. ul. L. Herc 10, 20-328 Lublin reprezentowanym przez Andrzeja Kruszewskiego – Prezesa Zarządu, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

94.010,09 zł brutto

Termin realizacji umowy – do 31 maja 2013 r.

 

Umowa na Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013

 

W dniu 16 listopada 2012 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013, pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

52.164,00 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 31 grudnia 2013 r.

 

Umowa na Dostawę oleju opałowego w sezonach grzewczych 2012/2013 oraz 2013/2014

 

W dniu 7 września 2012 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego w sezonach grzewczych 2012/2013 oraz 2013/2014, pomiędzy PLUS Spółka Jawna Jurkiewicz i Syn ul. Szosa Baranowicka 58, 15-552 Białystok-Zaścianki, reprezentowana przez Jana Jurkiewicza, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

308999,90 zł netto

Termin realizacji umowy – od 7 września 2012 r. do 6 września 2014 r.

 

Umowa na Remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz – Morze o długości ok. 1,008 km

 

W dniu 24 lipca 2012 r. zawarta została umowa na remont drogi powiatowej
Nr 1602B Zbucz – Morze o długości ok. 1,008 km pomiędzy UNIBEP S.A. 17-100 Bielsk Podlaski, ul. 3 Maja 19; MAKBUD Oddział UNIBEP S.A. 18-402 Łomża, ul. Poligonowa 12 reprezentowanym przez Adama Krzysztofa Dzięcioła – Dyrektora Oddziału Prokurenta, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

374.547,21 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 30 lipca 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r.

 

Umowa na Remont świetlicy wiejskiej w Szostakowie

W dniu 5 kwietnia 2012 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Szostakowie pomiędzy firmą KARO-BUD Romuald Karwowski, 15-167 Białystok, ul. W. Wysockiego 116/2, reprezentowaną przez Romualda Karwowskiego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

59.373,71 zł brutto

 Termin realizacji umowy –od 6 kwietnia 2012 r. do 15 czerwca 2012 r. 

 

Umowa na Bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej 

 

W dniu 30 stycznia 2012 r. zawarta została umowa na bieżące remonty dróg gminnych o nawierzchni żwirowej pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

129.888,00 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 31 października 2012 r.

 

Umowa na Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola

 

W dniu 17 stycznia 2012 r. zawarta została umowa na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku przedszkola pomiędzy Firmą Usługowo – Handlową Krzysztof Bołtryk, 15-103 Białystok, ul. I Armii Wojska Polskiego 4, reprezentowaną przez Krzysztofa Bołtryka, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

92.981,75 zł brutto

 Termin realizacji umowy –od 15 marca 2012 r. do 20 sierpnia 2012 r.

 

Umowa na Wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych

 

W dniu 10 stycznia 2012 r. zawarta została umowa na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

228.476,21 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 25 sierpnia 2012 r.

 

Umowa na Zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżającym

 

W dniu 3 stycznia 2012 r. zawarta została umowa na zakup ciągnika rolniczego z pługiem odśnieżającym, pomiędzy „Pronar” Spółka z o.o. 17-210 Narew ul. Mickiewicza 101A, reprezentowaną przez Dyrektora Spółki z o.o. „PRONAR” – Sergiusza Martynika i Dyrektora ds. ekonomiczno – finansowych Wincentego Proszczuka a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

153.253,08 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 31 stycznia 2012 r.

 

Umowa na Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012

 

W dniu 19 grudnia 2011 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012, pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Gminą Czyże reprezentowaną przez Wójta Gminy inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

51.840,00 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 31 grudnia 2012 r.

  

Umowa na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 722 153,00 zł

 

W dniu 7 września 2011 r. zawarta została umowa na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 722 153,00 zł pomiędzy Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Hajnówce, ul. Piłsudskiego 12, 17-200 Hajnówka reprezentowanym przez:

1) Prezesa Zarządu – Sergiusza Kojło

2) Wiceprezesa Zarządu – Grażynę Kozłowską

a

Gminą Czyże, 17-207 Czyże 98, reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka Wójta Gminy Czyże.

Oprocentowanie kredytu wynosi 5,42% w stosunku rocznym, stawka WIBOR dla depozytów 3 miesięcznych wynosi 4,72%.

Termin realizacji umowy – od 7 września 2011 r. do 30 czerwca 2017 r.

 

Umowa na Budowę zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą

 

W dniu 7 czerwca 2011 r. zawarta została umowa na budowę zespołu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy TAMEX OBIEKTY SPORTOWE S.A. z siedzibą w 00-355 Warszawa, przy ul. Tamka 38, reprezentowanym przez pełnomocnika - Marka Mickiewicza, a Gminą Czyże reprezentowaną przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

1.196.815,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – 12 tygodni licząc od dnia protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

 

Umowa na dowożenie uczniów

 

W dniu 6 czerwca 2011 r. zawarta została umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do Zespołu Szkół w Czyżach w roku szkolnym 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014, w formie zakupu biletów miesięcznych pomiędzy Veolia Transport Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 8/24, 87-100 Toruń, Veolia Transport Sp. z o.o. Oddział w Bielsku Podlaskim ul. 11 Listopada 26, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowaną przez pełnomocników: Ewę Klikowicz i Krzysztofa Liszewskiego, a Urzędem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

335.850,00 zł brutto za 3 lata

24.480,00 zł brutto za 3 lata (dzierżawa powierzonego sprzętu)

Termin realizacji umowy - od 1 września 2011 r. do 30 czerwca 2014 r.

 

Umowa na Remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz – Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże

 

W dniu 11 marca 2011 r. zawarta została umowa na remont drogi powiatowej Nr 1602B Zbucz – Czyże oraz remont zatok postojowych w miejscowości Czyże pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Sportowa 4, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu - Andrzeja Skibińskiego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

609.733,51 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 18 marca 2011 r. do 20 czerwca 2011 r.

 

Umowa na Remont świetlicy wiejskiej w Kuraszewie

 

W dniu 18 lutego 2011 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Kuraszewie pomiędzy „EKOL-DOM” Grzegorz Siegień, 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Jagiellońska 56, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

56.037,98 zł brutto

 Termin realizacji umowy –od 21 lutego 2011 r. do 10 maja 2011 r.

 

Umowa na Wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych

 

W dniu 17 stycznia 2011 r. zawarta została umowa na wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej żwirowo – piaskowej na drogach gminnych pomiędzy Przedsiębiorstwem Drogowo-Mostowym „MAKSBUD” Sp. z o.o., 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 183 reprezentowanym przez Jana Miniuka – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

231.587,89 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 20 sierpnia 2011 r. 

 

Umowa na Wykonanie remontu nawierzchni żwirowych na drogach gminnych

 

W dniu 29 grudnia 2010 r. zawarta została umowa na wykonanie remontu nawierzchni żwirowych na drogach gminnych pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

152.500,00 zł brutto

 Termin realizacji umowy – do 31 października 2011 r. 

 

Umowa na Budowę kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz 

 

W dniu 24 grudnia 2010 r. zawarta została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Zbucz pomiędzy BRABUD spółka cywilna Antoni Piotr Rutkowski i Jacek Antoni Rutkowski 15-560 Białystok, ul. Sobolewska 4A, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

1.161.426,29 zł netto

 Termin realizacji umowy:

I etap – do 10 czerwca 2011 r.

II etap – do 30 czerwca 2012 r.

 

Umowa na Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011 

 

W dniu 29 listopada 2010 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2010/2011, pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

68.870,00 zł netto

 Termin realizacji umowy – do 31 grudnia 2011 r.

 

Umowa na Dostawę oleju opałowego w sezonach grzewczych 2010/2011 oraz 2011/2012

 

W dniu 22 października 2010 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego w sezonach grzewczych 2010/2011 oraz 2011/2012, pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym OPAL Irena Puławska, Roman Puławski Spółka Jawna, 17-200 Hajnówka ul. Górna 19, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

2,19 zł/l netto

 Termin realizacji umowy – od 22 października 2010 r. do 21 października 2012 r.

 

Umowa na zamknięcie i rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czyże gm. Czyże

 

W dniu 17 sierpnia 2010 r. zawarta została umowa na zamknięcie i rekultywację gminnego składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czyże gm. Czyże pomiędzy P.H.U. „TRANSKOP” Usługi Transportowe i Koparką, Żwir – Piasek Jan Oniszczuk 17-100 Bielsk Podlaski, Widowo 119, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

165.264,40 zł brutto

 Termin realizacji umowy –do 15 października 2010 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach

 

W dniu 21 maja 2010 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach pomiędzy firmą „ELWA” Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 226, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Eugeniusza Borowskiego – Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

53.460,91 zł brutto

 Termin realizacji umowy – 24 maja 2010 r. do 31 lipca 2010 r.

 

W dniu 24 listopada 2009 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego w sezonie grzewczym 2009/2010 pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym ‘OPAL’ Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski reprezentowanym przez Pana Romana Puławskiego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

131.174,40 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 24 listopada 2009 r. do 23 listopada 2010 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Kojłach

 

W dniu 27 listopada 2009 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Kojłach pomiędzy Firmą Usługowo – Budowlaną „WRÓBLEWSKI” Andrzej Wróblewski 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Białostocka 90G, a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Czyżach z siedzibą w Czyżach 98, 17-207 Czyże reprezentowanym przez Jerzego Jakimiuka – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czyżach.

Cena oferty:

136.822,52 zł brutto

Termin realizacji umowy: od 4 stycznia 2010 r. do 30 kwietnia 2010 r.

 

Umowa na budowę kanalizacji sanitarnej wsi Czyże

 

W dniu 28 grudnia 2009 r. zawarta została umowa na budowę kanalizacji sanitarnej pomiędzy Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego „KARWOWSKI-LIPA” Sp. Jawna ul. Polna 2a, 19-500 Gołdap, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

1.476.200,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – 15 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010 r.

 

Umowa na bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowej

 

W dniu 4 lutego 2010 r. zawarta została umowa na bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowej pomiędzy FIRMĄ KACZANOWSKI Usługi Transportowe Kaczanowski Jarosław 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kazimierzowska 2A/25, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

87.803,40 zł, brutto

Termin realizacji umowy - do 31 października 2010 r.

 

Umowa na odśnieżanie dróg gminnych w 2010 roku

 

W dniu 18 lutego 2010 r. zawarta została umowa na odśnieżanie dróg gminnych w 2010 roku pomiędzy STW Andrzej Kiryluk 17-200 Hajnówka, ul. Wiejska 1, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

66.944,55 zł, brutto

Termin realizacji umowy – od 18 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

 

Umowa na modernizację rolniczej drogi dojazdowej we wsi Morze

 

W dniu 30 czerwca 2009 r. zawarta została umowa na modernizację rolniczej drogi dojazdowej we wsi Morze pomiędzy: PPHU „TOMEX” Tomasz Danilewski ul. Siewna 24, 17-200 Hajnówka, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

34.623,00 zł netto

7.617,06 zł VAT

42.240,06 zł brutto

Termin realizacji umowy – do dnia 31 lipca 2009 r.

 

Umowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Czyżach

 

W dniu 29 maja 2009 r. zawarta została umowa na modernizację świetlicy wiejskiej w Czyżach pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych ‘WYGODA’ Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Chmielna 92A reprezentowanym przez Pana Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Pana Stefana Mikołajuka - Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

99.260,62 zł netto

21.837,34 zł VAT

121.097,96 zł brutto

Termin realizacji umowy – od dnia 29 maja 2009 r. do dnia 20 sierpnia 2009 r.

 

Umowa na modernizację Szkoły w Czyżach

 

dniu 26 lutego 2009 r. zawarta została umowa na modernizację Szkoły w Czyżach pomiędzy: Usługi Budowlane, Leśne i Transportowe Władysław Wasilewski, ul. Sienkiewicza 3/22, 16-050 Michałowo, reprezentowane przez Pana Władysława Wasilewskiego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez
inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

72.943,42 zł netto

16.047,55 zł VAT

88.990.97 zł brutto

Termin realizacji umowy:

1)    I etap: rozpoczęcie robót – 01-04-2009 r., zakończenie robót – 30-0602009 r.

2)    II etap: rozpoczęcie robót – 01-07-2009 r., zakończenie robót – 20-08-2009 r.

 

Umowa na bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowej

W dniu 16 lutego 2009 r. zawarta została umowa na bieżące remonty dróg o nawierzchni żwirowej pomiędzy P.H.U. TRANSKOP, Usługi Transportowe i Koparka, Sprzedaż Żwiru i Piasku, Jan Oniszczuk, Widowo 119, 17-100 Bielsk Podlaski, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

128 527,00 zł, brutto

Termin realizacji umowy - do 31 października 2009 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego 

 

W dniu 13 października 2008 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego lekkiego w sezonie grzewczym 2008/2009 pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Handlowo – Usługowym ‘OPAL’ Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski reprezentowanym przez Pana Romana Puławskiego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

123.760,00 zł netto

Termin realizacji umowy - od 13 października 2008 r. do 12 października 2009 r.

 

Umowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego

 

W dniu 23 lipca 2008 r. zawarta została umowa na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego marki FORD TRANSIT 350M 2,4TDCi 115KM podwójna kabina na ramie, dla OSP w Czyżach, pomiędzy Frank-Cars Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 147/151, 42-200 Częstochowa  reprezentowanym przez Pana Wojciecha Zygułę, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

150.000,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – do dnia 19 września 2008 r.

 

Umowa na modernizację oświetlenia ulicznego

 

W dniu 08 lipca 2008 r. zawarta została umowa na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy Czyże pomiędzy INST-EL J.A. Chancewicz Spółka Jawna ul. Kryńska 57A, 16-100 Sokółka  reprezentowanym przez Pana Jerzego Chancewicza, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

308.000,00 zł brutto

Termin realizacji umowy:

1)      termin rozpoczęcia przedmiotu umowy określa się na: po podpisaniu umowy z ZEB Dystrybucja Sp. z o.o. na odkupienie istniejących opraw oświetleniowych,

2)      termin zakończenia modernizacji określa się na: 120 dni od dnia przekazania placu budowy.

  

Umowa na dowożenie uczniów

 

W dniu 27 czerwca 2008 r. zawarta została umowa na świadczenie usług w zakresie przewozu uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy Czyże w roku szkolnym 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011, w formie zakupu biletów miesięcznych pomiędzy Veolia Transport Bielsk Podlaski Sp. z.o.o. ul. 11 Listopada 26, 17-100 Bielsk Podlaski reprezentowaną przez Panią Grażynę Fałdyga Król – Zastępcę Dyrektora Generalnego, Członka Zarządu oraz Panią Dorotę Borowik – Głównego Księgowego Kontrolera Finansowego, Prokurenta, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez
inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

268.500,00 zł brutto za 3 lata

24.156,00 zł brutto za 3 lata (dzierżawa powierzonego sprzętu)

Termin realizacji umowy - od 1 września 2008 r. do 30 czerwca 2011 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Czyżach

 

W dniu 14 maja 2008 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Czyżach pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Chmielną 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanym przez Pana Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Pana Stefana Mikołajuka - Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

186.936,63 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 14 maja do 25 sierpnia 2008 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu

 

W dniu 23 marca 2008 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Kamieniu pomiędzy „NOR-BIA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Zaściankach, ul. Usługowa 4,
15-552 Białystok, reprezentowaną przez Pana Roberta Krzysztofa Siegieńczuka – Wiceprezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

59.851,39 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 27 marca do 16 maja 2008 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach

 

W dniu 18 stycznia 2008 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach pomiędzy „NOR-BIA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Zaściankach, ul. Usługowa 4,
15-552 Białystok, reprezentowaną przez Pana Roberta Krzysztofa Siegieńczuka – Wiceprezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

57.210,00 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 18 stycznia do 29 lutego 2008 r.

 

Umowa na dostawę oleju napędowego

 

W dniu 17 grudnia 2007 r. zawarta została umowa na dostawę oleju napędowego pomiędzy PRONAR Sp. z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok
ul. Handlowa 6, reprezentowaną przez Pana Waldemara Kazberuka – Dyrektora Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

3,42 zł/litr netto

Termin realizacji umowy - od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach

 

W dniu 17 maja 2007 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w Klejnikach pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanym przez Pana Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Pana Stefana Mikołajuka - Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

27.057,01 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 18 maja do 10 lipca 2007 r.

 

Umowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Klejniki

 

W dniu 25 maja 2007 r. zawarta została umowa na budowę drogi gminnej w miejscowości Klejniki położonej na działkach Nr 730/6 i 730/10 w km rob. 0+000-0+249 pomiędzy Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Sportowa 4, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanym przez Pana Romana Parfieniuka – Dyrektora i Panią Walentynę Jakimiuk - Główną Księgową, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

149.172,69 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 05 czerwca do 10 lipca 2007 r.

Umowa na remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Zbuczu

 

W dniu 15 marca 2007 r. zawarta została umowa na remont pokrycia dachowego na budynku świetlicy w Zbuczu pomiędzy „ELWA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 117, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Pana Eugeniusz Borowskiego – Prezesa Zarządu i Pana Eugeniusza Pawluczuka - Wiceprezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

22.085,49 zł brutto

Termin realizacji umowy - 02 kwietnia do 30 kwietnia 2007 r.

 

Umowa na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze

 

W dniu 12 stycznia 2007 r. zawarta została umowa na remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Morze pomiędzy „ELWA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 117, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowaną przez Pana Eugeniusz Borowskiego – Prezesa Zarządu i Pana Eugeniusza Pawluczuka - Wiceprezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

75.947,84 zł brutto

Termin realizacji umowy - 02 kwietnia do 31 maja 2007 r.

 

Umowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Czyżach

 

W dniu 13 kwietnia 2007 r. zawarta została umowa na zagospodarowanie terenu wokół Zespołu Szkół w Czyżach pomiędzy Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych „WYGODA” Sp. z.o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Chmielna 92A, 17-100 Bielsk Podlaski, reprezentowanym przez Pana Wiktora Gawryluka – Dyrektora i Pana Stefana Mikołajuka - Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

77.360,90 zł brutto

Termin realizacji umowy:

I etap - od 02 lipca do 28 sierpnia 2007 r.

II etap – 07 kwietnia do 21 kwietnia 2008 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego

 

W dniu 9 października 2007 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego pomiędzy PPHU „OPAL” Spółka Jawna Irena Puławska, Roman Puławski, 17-200 Hajnówka ul. Górna 19, reprezentowaną przez Pana Romana Puławskiego, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

115.360,00 zł netto

Termin realizacji umowy - od 9 października 2007 r. do 8 października 2008 r.

 

Umowa na eksploatację oczyszczalni ścieków w Czyżach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej

 

W dniu 12 stycznia 2007 r. zawarta została umowa na eksploatację oczyszczalni ścieków w Czyżach wraz z siecią kanalizacji sanitarnej pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Słowackiego 29, 17-200 Hajnówka, reprezentowanym przez Pana Jerzego Aleksiejuka – Prezesa Zarządu, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

34.160,00 zł brutto

Termin realizacji umowy - od 12 stycznia do 31 grudnia 2007 r.

 

Umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w Czyżach

 

W dniu 12 maja 2005 r. zawarta została umowa na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad budową oczyszczalni ścieków w Czyżach oraz kanału grawitacyjnego o długości 1144 mb pomiędzy Przedsiębiorstwem Obsługi Inwestycji mającym siedzibę w Białymstoku 15-703 Białystok, ul. Zwycięstwa 10A, reprezentowanym przez Pana Władysława Jóźwiuk – Dyrektora, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

17.934,00 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 30 czerwca 2005 r. do 31 października 2006 r.

 

Umowa na dostawę oleju napędowego

 

W dniu 22 grudnia 2005 r. zawarta została umowa na dostawę oleju napędowego pomiędzy PRONAR Sp. z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok
ul. Handlowa 6, reprezentowaną przez Pana Waldemara Kazberuka – Dyrektora Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

3,02 zł/litr netto

Termin realizacji umowy - od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2007 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego

 

W dniu 12 października 2006 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego pomiędzy PRONAR Sp. z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok
ul. Handlowa 6, reprezentowaną przez Pana Waldemara Kazberuka – Dyrektora Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

1,91 zł/litr netto

Termin realizacji umowy - od 12 października 2006 r. do 11 października 2007 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego

 

W dniu 12 października 2005 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego pomiędzy PRONAR Sp. z o.o. Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych, 15-399 Białystok ul. Handlowa 6, reprezentowaną przez Pana Waldemara Kazberuka – Dyrektora Hurtowni Paliw i Olejów Silnikowych, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

109.590,00 zł netto

Termin realizacji umowy - od 12 października 2005 r. do 11 października 2006 r.

 

Umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Czyżach

 

W dniu 14 czerwca 2005 r. zawarta została umowa na budowę oczyszczalni ścieków w Czyżach oraz wybudowanie kanału grawitacyjnego o długości 1144 mb pomiędzy CTE CARBOTECH Sp. z.o.o. z siedzibą w Pyrzycach, ul. Staromiejska 77, 74-200 Pyrzyce, reprezentowaną przez Pana Marka Jankowskiego – Dyrektora ds. Inwestycji, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

1.331.417,39 zł brutto

Termin realizacji umowy – od 30 czerwca 2005 r. do 31 października 2006 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego

 

W dniu 15 listopada 2004 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego pomiędzy Spółką Jawną „PLUS” Jan Jurkiewicz, Sławomir Gorustowicz, 15-521 Białystok-Zaścianki ul. Szosa Baranowicka 58, reprezentowaną przez Pana Sławomira Gorustowicz – współwłaściciela „PLUS”, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka.

Cena oferty:

2,10 zł netto/litr

Termin realizacji umowy - od 15 listopada 2004 r. do 30 kwietnia 2005 r.

 

Umowa na zabudowę samochodu

 

 W dniu 8 lipca 2004 r. zawarta została umowa na zabudowę nadwozia samochodu "Star 266" pomiędzy Przedsiębiorstwem Specjalistycznym "Bocar" Spółka z.o.o. Korwinów, ul. Okólna 15, 42-263 Wrzosów reprezentowaną przez Pana Zdzisława Skowrona - Dyrektora Spółki, a Wójtem Gminy Czyże reprezentowanym przez inż. Jerzego Wasiluka. Za wykonanie przedmiotu zamówienia zamawiający zapłaci wykonawcy 110 tys. zł.

Umowa będzie realizowana w okresie od 1 sierpnia do 12 października 2004 r.

 

Umowa na dokończenie budowy budynku administracyjnego

 

            W wyniku przeprowadzonego w dniu 16 września 2003 r. zamówienia publicznego w trybie art.28 o wartości powyżej 30 000 EURO Urząd Gminy Czyże w dniu 02.10.2003 r. zawarł umowę z Przedsiębiorstwem Usług Wielobranżowych “WYGODA” Spółka z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski ul. Chmielna 92A na wykonanie robót budowlanych “Dokończenie budowy budynku administracyjnego –Urząd Gminy wraz ze świetlicą w Czyżach. Cena umowy netto – 408.617,51 zł. + Vat (słownie: czterysta osiem tysięcy sześćset siedemnaście 51/100 zł.).

Umowa będzie realizowana w okresie od 2 października 2003 r. do 31 października 2004 r.

 

Umowa na dostawę oleju opałowego

 

W dniu 7 listopada 2003 r. zawarta została umowa na dostawę oleju opałowego w sezonie opałowym 2003/2004 w ilości 42 000 litrów z Przedsiębiorstwem – Handlowo – Usługowym Spółka Jawna “OPAL” Irena Puławska, Roman Puławski, Jan Gwaj, 17-200 Hajnówka, ul.Górna 19 w cenie za 1 litr – 1,20 zł bez podatku VAT, z podatkiem VAT 1,46 zł oraz wysokość marży 0,02 zł za 1 litr. Ogólna wartość zamówienia 61 320 zł (brutto).

Realizacja zamówienia w okresie od 17 listopada 2003 r. do 30 kwietnia 2004 r. 

 

Umowa na dostawę oleju napędowego i benzyny U-95

 

W dniu 11 grudnia 2003 r. zawarta została umowa na "dostawę oleju napędowego w ilości 36 000 l i benzyny U-95 w ilości  4 000 l na lata 2004-2005" z "PRONAR" Sp. z o.o. w Narwi Hurtownia Paliw i Olejów Silnikowych w Białymstoku. Ogólna wartość zamówienia netto - 93.574 zł + VAT (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt cztery).

Realizacja zamówienia w okresie od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2005 r.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-10

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2004-03-03

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-01-05

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2004-03-04