Uchwała Nr 1.1.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wybrać Przewodniczacego Rady Gminy – Krystyna Gawryluk

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca obrad

Anna Romaniuk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29