Uchwała Nr 1.5.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej

Na podstawie art. 18a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wybrać w skład Komisji Rewizyjnej następujących radnych:

1) Bazyli Gawryluk                               - przewodniczący

2) Jan Surel                                         -  wiceprzedowniczący

3) Iwona Ignatiuk                                 - członek

4) Agnieszka Kuprianowicz                    - członek

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/4/10 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29