Uchwała Nr 1.7.2014

Rady Gminy Czyże

z dnia 28 listopada 2014 r.

w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Wybrać w skład Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska następujących radnych:

1) Wiera Jednoczko                  - przewodnicząca

2) Irena Frankowska                 - wiceprzedownicząca

3) Krystyna Kowalczuk             - członek

4) Dariusz Bazyluk                    - członek

§ 2. Traci moc uchwała Nr I/6/10 Rady Gminy Czyże z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-11-29

Data modyfikacji: 2014-11-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-11-29