Uchwała Nr 23.113.2017

Uchwała Nr 23.113.2017

Rady Gminy Czyże

z dnia  06 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, poz. 1948 z 2017 r. poz. 730, poz. 935)  oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zm. poz. 1984, poz. 2260 z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czyże za 2016 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2017-06-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2017-06-07