Uchwała Nr 5.28.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia 30 kwietnia 2015 r.

zmieniająca w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy postanawia:

§ 1. W uchwale Nr 4.26.2015 Rady Gminy Czyże z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ustalenia diet sołtysom gminy Czyże skreśla się § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-04-30

Data modyfikacji: 2015-04-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-04-30