Uchwała Nr 6.33.2015

Rady Gminy Czyże

z dnia  02 czerwca 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
 z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318, z 2014 roku poz. 379, poz. 1072)  oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, 1146, 1626, 1877 z 2015 r. poz. 238) Rada Gminy postanawia:

§ 1. Zatwierdzić sprawozadanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czyże za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Krystyna Gawryluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-06-03

Data modyfikacji: 2015-06-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-06-03