Uchwały 2019

Nr III/25/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Nr III/24/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/23/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/22/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Czyże „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/21/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Czyże na lata 2018-2021.

Nr III/20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże.

Nr III/19/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
zmieniająca w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Uchwały 2018

Nr II/18/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków rad sołeckich.

Nr II/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych.

Nr II/16/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniająca w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr II/15/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr II/14/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.

Nr II/13/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Czyże.

Nr II/12/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.

Nr II/11/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czyże na rok 2019 .

Nr II/10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2019-2022.

Nr II/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

 

Nr I/8/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr I/7/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska .

Nr I/6/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych .

Nr I/5/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Nr I/4/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej.

Nr I/3/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.

Nr I/2/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Nr I/1/2018 z dnia 22 listopada 2018 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Czyże.

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2014-2018

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2010-2014

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2006-2010

Uchwały Rady Gminy Czyże kadencji 2002-2006

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-09-01

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2003-10-08

Data modyfikacji: 2019-01-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2003-10-08