Wybory i referenda

2016

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 1 w Czyżach

siedziba: Sala Konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

1.    Janusz Białowieżec - Przewodniczący

2.    Anna Andrejuk – Zastępca Przewodniczącego

3.    Paulina Baszun - członek

4.    Raisa Baszun – członek

5.    Jolanta Iwaniuk - członek

6.    Renata Iwaniuk - członek

7.     Mirosława Mazanowska – członek

8.    Alina Topolewska-Tomaszuk - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 2 w Klejnikach

siedziba: Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51

1.    Marcin Szarmach - Przewodniczący

2.    Nadzieja Karczewska – Zastępca Przewodniczącego

3.    Dawid Andrejuk - członek

4.    Joanna Białowieżec - członek

5.    Angelika Kuprianowicz - członek

6.    Daniel Moroz - członek

7.     Maria Sajewska - członek

8.     Leszek Szarmach - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 3 w Kuraszewie

siedziba: Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

1.     Lucyna Szarmach - Przewodnicząca

2.     Jan Łobuziński - Zastępca Przewodniczącej

3.     Katarzyna Filimoniuk – członek

4.     Irena Łobuzińska - członek

5.     Cezary Miczejko - członek

6.     Żaneta Szarmach - członek

7.     Helena Zabrocka - członek

8.     Katarzyna Zabrocka - członek

 

Obwodowa Komisja do spraw referendum Nr 4 w Zbuczu

siedziba: Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65

1.     Mariola Bowtruczuk –Przewodnicząca

2.     Marianna Michaluk – Zastępca Przewodniczącej

3.     Janina Golonko - członek

4.     Marek Magruk - członek

5.     Katarzyna Szyryńska - członek

6.     Eugeniusz Tomaszuk – członek

7.     Małgorzata Tomaszuk – członek

8.     Magdalena Zabrocka - członek


OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY CZYŻE

Z DNIA 15 grudnia 2016 r.

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) w związku z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, w tym o lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w referendum, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum lokalnym zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017 r.

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO

SALA KONFERENCYJNA NR 4 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, CZYŻE 98

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Lokal wyznaczony do głosowania korespondencyjnego.

2

HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH, KLEJNIKI 51

3

KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA,  WIEŻANKA, WÓLKA, PODWIEŻANKA

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE,

KURASZEWO 14A

4

MORZE, ZBUCZ

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU, ZBUCZ 65

Lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

UWAGA:

1.           Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do dnia 27 grudnia 2016 r.* (wtorek) mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille.

2. Wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat do dnia 9 stycznia 2017 r. * (poniedziałek) mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

3. Lokale obwodowych komisji do spraw referendum w dniu 15 stycznia 2017 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 7.00 – 21.00.

 

Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielenia pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego  oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w urzędzie  gminy pokój nr 15, mailem wala.plewa@ugczyze.pl lub pod nr telefonu 85 6818998.

 

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

*Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego


2015

 

Referendum 2015

Wybory Prezydenta


 

2014

Wybory samorządowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-05-11

Data modyfikacji: 2017-01-12

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-05-11