Wybory i referenda

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czyże zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Czyże zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 5

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 6

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 8

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 9

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 10

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 11

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 12

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 13

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach z dnia 5 października 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Czyże bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 28 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czyże.


Gmina

nr obwodu

rodzaj

Łącznie poza uzupełnieniem

Uwagi

Liczba do uzupełnienia

gm. Czyże

1

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

1

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

2

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

2

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

3

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

3

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

4

ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3

gm. Czyże

4

ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie

6

Wymaga uzupełnienia

3


Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 25 września 2018 r.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 27 września 2018 r. do godz. 15:00 w siedzibie Urzędu Gminy Czyże do komisji wyborczych.


2018

OBWIESZCZENIE
Komisji Wyborczej w
z dnia 18 września 2018 r.

 

Na podstawie art. 434 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Czyżach wzywa komitety wyborcze do dokonywania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Czyże w następujących okręgach wyborczych:

 • Okręg wyborczy nr 2 obejmujący (Czyże od Nr 89 do Nr 201);

 • Okręg wyborczy nr 5 obejmujący (Osówka, Szostakowo);

 • Okręg wyborczy nr 6 obejmujący (Hukowicze, Leszczyny, Sapowo);

 • Okręg wyborczy nr 8 obejmujący (Klejniki od Nr 78 do Nr 162);

 • Okręg wyborczy nr 9 obejmujący (Klejniki od Nr 163 do Nr 250);

 • Okręg wyborczy nr 10 obejmujący (Kamień, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna);

 • Okręg wyborczy nr 11 obejmujący (Kojły);

 • Okręg wyborczy nr 12 obejmujący (Kuraszewo od Nr 2 do Nr 76);

 • Okręg wyborczy nr 13 obejmujący (Kuraszewo od Nr 77 do Nr 163);

 • Okręg wyborczy nr 14 obejmujący (Morze);

 • Okręg wyborczy nr 15 obejmujący (Zbucz).

W każdym z wymienionych wyżej okręgów wyborczych w terminie do dnia 17 września 2018 r. do godz. 2400 zgłoszono tylko po jednej liście kandydatów na radnych. Dodatkowe zgłoszenia list kandydatów na radnych we wskazanych wyżej okręgach wyborczych Gminna Komisja Wyborcza przyjmuje w swojej siedzibie w Urzędzie Gminy w Czyżach, 17-207 Czyże 98, w dniach od 19 września 2018 r. do 24 września 2018 r, w godz. od 900 do 1200.

Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej


Obwieszczenie

Wójt Gminy Czyże podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


Gminna Komisja Wyborcza w Czyżach

w składzie:

1.     Nina Adamiuk - przewodnicząca

2.     Irena Biedrycka – zastępca przewodniczącej

3.     Krystyna Antypiuk – członek

4.     Marek Chodakowski - członek

5.     Janina Golonko - członek

6.     Jan Łobuziński – członek

7.     Grażyna Moroz – członek

8.     Katarzyna Ochryciuk – członek

9.     Emilia Ochrymiuk - członek

pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

HARMONOGRAM PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W CZYŻACH

 

Data

Godziny

Imię i nazwisko

18.09.2018 r.

900 - 1200

Irena Biedrycka, Krystyna Antypiuk, Janina Golonko, Katarzyna Ochryciuk, Emilia Ochrymiuk

19.09.2018 r.

900 – 1200

Nina Adamiuk, Marek Chodakowski, Janina Golonko, Jan Łobuziński, Grażyna Moroz

20.09.2018 r.

900 - 1200

Irena Biedrycka, Krystyna Antypiuk, Katarzyna Ochryciuk, Emilia Ochrymiuk, Marek Chodakowski

21.09.2018 r.

900 - 1200

Nina Adamiuk, Marek Chodakowski, Jan Łobuziński, Grażyna Moroz, Katarzyna Ochryciuk

24.09.2018 r.

900 – 1200

Irena Biedrycka, Nina Adamiuk, Krystyna Antypiuk, Marek Chodakowski, Janina Golonko, Jan Łobuziński, Grażyna Moroz, Katarzyna Ochryciuk, Emilia Ochrymiuk

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej Urząd Gminy Czyże,

17-207 Czyże 98


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 10 września 2018 r. sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 7 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czyżach.


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 29.146.2018 Rady Gminy Czyże z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2018r. poz. 1031) - podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Rady Gminy Czyże zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

 

Numer

okręgu

Granice okręgu

Liczba

mieszkańców

w okręgu

Liczba radnych

wybieranych

w okręgu

1.

Czyże od Nr 1 do Nr 88

160

1

2.

Czyże od Nr 89 do Nr 201

174

1

3.

Rakowicze, Podrzeczany

145

1

4.

Lady, Leniewo, Łuszcze

144

1

5.

Osówka, Szostakowo

154

1

6.

Hukowicze, Leszczyny, Sapowo

117

1

7.

Klejniki od Nr 1 do Nr 77

130

1

8.

Klejniki od Nr 78 do Nr 162

134

1

9.

Klejniki od Nr 163 do Nr 250

132

1

10.

Kamień, Wólka, Wieżanka, Podwieżanka, Maksymowszczyzna

86

1

11.

Kojły

138

1

12.

Kuraszewo od Nr 2 do Nr 76

134

1

13.

Kuraszewo od Nr 77 do Nr 163

137

1

14.

Morze

146

1

15.

Zbucz

159

1

Ogółem:

2090

15

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, pok. nr 17, tel. 085 6813517.

 

Czyże, 2018.08.22

Wójt

Jerzy Wasiluk


Uchwałą Nr 30.154.2018 z dnia 22 marca 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych


Uchwała Nr 29.146.2018 z dnia 27 lutego 2018 r.
w sprawie podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


Czyże, 2018.08.22

S.502.21.2018

 

Krajowe Biuro Wyborcze

Delegatura w Białymstoku

 Urząd Gminy Czyże informuje, iż tablice informacyjne znajdujące się w każdej miejscowości na terenie gminy służą do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA OBSZARZE  GMINY CZYŻE

1.    Agnieszka KAMIEŃSKA


2016

 Referendum 2016

 

2015

 

Referendum 2015

Wybory Prezydenta


 

2014

Wybory samorządowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2004-05-11

Data modyfikacji: 2018-10-05

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2004-05-11