ZARZĄDZENIE NR 104/05
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 3 września 2005r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.


Na podstawie  art. 48 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów  do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 25 września 2005r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2 . Zadanie obwodowych komisji wyborczych określa cytowana na wstępie ustawa.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy- Lucynie Pietruczuk.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik
do  Zarządzenia Nr 104/05
Wójta Gminy Czyże
z dnia 3 września 2005 r.


I. Obwodowa Komisja Wyborca Nr 1 w Czyżach
1. Eugeniusz     Kowalczuk       - Czyże
2. Jarosław       Kiczkajło         - Zbucz
3. Jan               Ochryciuk       - Czyże
4. Elżbieta         Michaluk         - Czyże
5. Zdzisław       Wilamowski     - Kuraszewo
6. Sergiusz       Noskowicz       - Czyże
7. Nadzieja       Jancewicz        - Czyże
8. Stanisława    Jancewicz        - Łuszcze ( przedstawiciel Wójta)
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach
1. Barbara       Grygoruk         - Kuraszewo
2. Janusz         Bołtromiuk       - Morze
3. Katarzyna    Ochryciuk        - Czyże
4. Maria           Sajewska        - Klejniki
5. Mariusz        Grygoruk        - Klejniki
6. Jan              Łobuziński       - Klejniki
7. Krystyna      Grygoruk        - Klejniki
8. Bazyli          Siemiacki        - Czyże ( przedstawiciel Wójta)
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie
1. Nina           Grygoruk         - Kuraszewo
2. Marcin        Wolanin           - Szostakowo
3. Łucja          Grygoruk        - Kuraszwo
4. Krystyna     Jańczuk          - Kuraszewo
5. Mirosław     Grygoruk        - Klejniki
6. Wiera         Jednoczko       - Kuraszewo
7. Anna          Andrejuk         - Czyże
8. Jerzy          Jakimiuk         - Czyże ( przedstawiciel Wójta)
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu
1. Marianna       Michaluk         - Zbucz
2. Anna            Czabaj            - Zbucz
3. Joanna         Białowieżec      - Czyże
4. Elżbieta        Tychoniuk        - Zbucz
5. Małgorzata   Tomaszuk        - Zbucz
6. Jerzy           Kazimiruk        - Zbucz
7. Maria          Chodakowska   - Czyże
8. Irena           Stepaniuk        - Czyże ( przedstawiciel Wójta)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2004-05-24

Data modyfikacji: 2005-09-10

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2004-05-24