OBWIESZCZENIE

Gminnej Komisji  Wyborczej w Czyżach

 

z dnia 13 października 2006 r.

Na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw  (Dz. U. Nr 95, poz.602 ze zmianami) Gminna Komisja Wyborcza

wzywa komitety wyborcze

do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Czyże w okręgach wyborczych nr 5, 6, 7 i 10 najpóźniej do 18 października 2006 r. (środa) do godziny 2400. Komisja zgłoszenia przyjmuje w Urzędzie Gminy Czyże  pokój nr 18.

Członkowie Komisji dyżurują w dniach 16 – 18 października w godzinach od 720 do 1520 ; udzielają wszelkich informacji dotyczących zgłaszania list kandydatów, także telefonicznie pod nr 085-6818999 oraz dysponują drukami dokumentów wymaganych do rejestracji zgłoszenia.

 

 Przewodniczący Komisji: Jerzy Jakimiuk


 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) podaję informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku.

 

Numer okręgu

Granice okręgu

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Czyże, Leniewo

3

2.

Łuszcze, Podrzeczany, Rakowicze

1

3.

Osówka, Szostakowo

1

4.

Hukowicze, Leszczyny, Sapowo

1

5.

Klejniki I i II

3

6.

Kamień, Lady, Maksymowszczyzna, Wieżanka, Wólka, Podwieżanka

1

7.

Kojły

1

8.

Kuraszewo

2

9.

Morze

1

10.

Zbucz

1

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:

Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, pok. nr 17, tel. 085 6813517.

Czyże, 2006.09.18

 


Gminna Komisja Wyborcza w Czyżach

w składzie:

1.       Jerzy Jakimiuk – przewodniczący

2.       Walentyna Plewa – zastępca przewodniczącego

3.       Jan Łobuziński – członek

4.       Małgorzata Tomaszuk – członek

5.       Jan Ochryciuk – członek

6.       Irena Biedrycka – członek

7.    Janina Kindziuk  - członek

pracuje zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

HARMONOGRAM PRACY GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W CZYŻACH

 

Data

Godziny

Imię i nazwisko

04.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Jan Łobuziński, Małgorzata Tomaszuk

05.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Janina Kindziuk, Irena Biedrycka

06.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Jan Łobuziński, Małgorzata Tomaszuk

09.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Janina Kindziuk, Irena Biedrycka

10.10.2006 r.

720 - 1520

Jan Ochryciuk, Walentyna Plewa,

Jan Łobuziński, Małgorzata Tomaszuk

11.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Janina Kindziuk, Irena Biedrycka

12.10.2006 r.

720 - 1520

Jerzy Jakimiuk, Jan Ochryciuk,

Jan Łobuziński, Małgorzata Tomaszuk

13.10.2006 r.

720 - 2400

Jerzy Jakimiuk, Walentyna Plewa,

Jan Łobuziński, Małgorzata Tomaszuk,

Jan Ochryciuk, Janina Kindziuk,

Irena Biedrycka

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-09-22

Data modyfikacji: 2006-10-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-09-22