OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) informuję o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 
NUMER OBWODU
GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA
SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
1
CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO
ŚWIETLICA W URZĘDZIE GMINY
W CZYŻACH
CZYŻE 98
2
HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO
SZKOŁA PODSTAWOWA W KLEJNIKACH KLEJNIKI 63
3
KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA, PODWIEŻANKA, WIEŻANKA, WÓLKA
ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE KURASZEWO 14A
4
MORZE, ZBUCZ
ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU
ZBUCZ 65
 
Lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Czyżach dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
Wójt
Jerzy Wasiluk
Czyże, dnia 22 października 2010 r.

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) podaję informację o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku.
 
Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych wybieranych w okręgu
1.
Czyże, Leniewo
3
2.
Łuszcze, Podrzeczany, Rakowicze
1
3.
Osówka, Szostakowo
1
4.
Hukowicze, Leszczyny, Sapowo
1
5.
Klejniki I i II
3
6.
Kamień, Lady, Maksymowszczyzna, Wieżanka, Wólka, Podwieżanka
1
7.
Kojły
1
8.
Kuraszewo
2
9.
Morze
1
10.
Zbucz
1
 
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Czyże, Czyże 98, pok. nr 17, tel. 085 6813517.
 
Czyże, 2010.09.24
Wójt
Jerzy Wasiluk

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-09-24

Data modyfikacji: 2010-10-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-09-24