UCHWAŁA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W CZYŻACH
z dnia 8 listopada 2010 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. w składach określonych w załączniku do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
            Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej

Załączniki do treści

  • zalacznik (DOC, 37 KB)

    Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-11-14

Data modyfikacji: 2010-11-14

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-11-14