WYBORY WÓJTA GMINY CZYŻE

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKU WYBORÓW

Wójta Gminy Czyże

sporządzony dnia 12 listopada 2006 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Czyżach.

 

I. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 4 obwodowych komisji wyborczych właściwych do przeprowadzenia głosowania i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące

wyniki głosowania:

 

1.

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania - RAZEM

*

*

2

3

2

5

la.

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców

*

*

2

3

2

5

Ib.

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców

*

*

*

*

*

0

2.

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania - RAZEM

*

*

1

2

5

1

2a.

w tym umieszczonych w części A spisu wyborców

*

*

1

2

5

1

2b.

w tym umieszczonych w części B spisu wyborców

*

*

*

*

*

0

3.

Oddano kart do głosowania, czyli liczba kart wyjętych z urny - RAZEM

*

*

1

2

5

1

3a.

w tym liczba kart nieważnych

*

*

*

*

*

0

3b.

w tym liczba kart ważnych

*

*

1

2

5

1

4.

Liczba głosów nieważnych z ważnych kart do głosowania

*

*

*

*

1

2

4a.

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów

*

*

*

*

*

5

4b.

w tym liczba głosów nieważnych z powodu niepostawienia znaku „X" obok nazwiska żadnego kandydata

*

*

*

*

*

7

4c.

w tym liczba głosów nieważnych z powodu postawienia znaku „X" wyłącznie obok skreślonego nazwiska kandydata

*

*

*

*

*

0

5.

Liczba głosów ważnych z kart ważnych oddanych łącznie na wszystkich kandydatów

*

*

1

2

3

9

 

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów ważnych:

1)   ONISZCZUK Piotr zgłoszony przez KW SAMOOBRONA RP - 173

2)   WASILUK Jerzy zgłoszony przez KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY  - 1066

II. Komisja stwierdziła, że:

A. Liczba głosów stanowiąca ponad połowę głosów ważnych wymagana dla wyboru wójta wynosi 620.

Wymaganą liczbę głosów uzyskał i został wybrany na wójta

WASILUK Jerzy zgłoszony przez KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY.

 

 


PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

do Rady Gminy Czyże

sporządzony dnia 12 listopada 2006 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Czyżach.

Dla wyboru Rady Gminy Czyże utworzono 10 okręgów wyborczych. Komisja stwierdziła, co następuje:

Głosowania nie przeprowadzono w 4 okręgach wyborczych, tj. okręgu nr 5, nr 6, nr 7, nr 10, w których liczba zarejestrowanych kandydatów była równa lub mniejsza od liczby mandatów w okręgach. Po obsadzeniu mandatów bez głosowania w okręgach tych pozostaje 0 mandatów nieobsadzonych. Komisja potwierdza, iż otrzymała protokoły głosowania od 4 obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie tych protokołów Komisja sporządziła zestawienie wyników głosowania w okręgach i uwzględniając liczby głosów ważnych w okręgach wyborczych oraz głosów ważnych oddanych na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list, ustaliła następujące wyniki wyborów.

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 1 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano - 281

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 167

1) BIAŁOWIEŻEC Janusz  - 98

2) MCHAJŁOW Agnieszka - 69

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY - 448

1) GAWRYLUK Bazyli - 152

2) IWANIUK Eugeniusz - 146

3) TYCHONIUK Andrzej  - 150

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

IWANIUK Eugeniusz - 146

z listy nr 17       KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

TYCHONIUK Andrzej - 150

z listy nr 17       KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

GAWRYLUK Bazyli  - 152

z listy nr 17       KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 2 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1.   Głosów ważnych oddano  - 108

2.   Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 24

1) GOLONKO Jan  - 24

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY - 84

1) JAKIMUK Walentyna  - 84

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

JAKIMUK Walentyna  - 84

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 3 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1.  Głosów ważnych oddano - 94

2.  Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 26

1) JAKONIUK Helena  - 26

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY - 68

1) JAKONIUK Jolanta - 68

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

JAKONIUK Jolanta - 68

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 4 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano - 85

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 12

1) NIKOŁAJUK Halina - 12

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY - 73

1) ROMANIUK Anna - 73

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

ROMANIUK Anna - 73

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 5 obejmujący 3 mandaty.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:

Z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

KUPRIANOWICZ Bazyl

KUPRYJANOWICZ Mikołaj

TOPOLEWSKI Anatol

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 6 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się

Głosowania nie przeprowadzono.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:

Z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

GAWRYLUK Krystyna

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 7 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:

Z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

FRANKOWSKI Sławomir

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 8 obejmujący 2 mandaty.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1. Głosów ważnych oddano - 153

2. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 75

1) ARTEMUK Jan  - 43

2) ONISZCZUK Irena - 32

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY  - 173

1) JEDNOCZKO Wiera - 100

2) PIETRUCZUK Jerzy  - 73
Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

PIETRUCZUK Jerzy - 73

z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

JEDNOCZKO Wiera - 100

z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 9 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się. Głosowanie przeprowadzono.

1.  Głosów ważnych oddano - 91

2.  Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano następującą liczbę głosów ważnych:

Lista nr 7 — KW SAMOOBRONA RP - 32

1) MUŚKO Teresa - 32

Lista nr 17 — KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY - 59

1) CHILMONIUK Andrzej - 59

Najwięcej ważnie oddanych głosów otrzymali i zostali wybrani radnymi:

CHILMONIUK Andrzej - 59

z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

......................................................................................

Okręg wyborczy nr 10 obejmujący 1 mandat.

Wybory odbyły się.

Głosowania nie przeprowadzono.

W związku z tym, iż w okręgu wyborczym liczba zarejestrowanych kandydatów jest mniejsza lub równa liczbie mandatów, następujący zarejestrowani kandydaci uzyskali mandaty radnego bez przeprowadzenia głosowania:

Z listy nr 17 KWW BIAŁORUSKO - LUDOWY

ZABROCKI Eugeniusz


 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2006-11-15

Data modyfikacji: 2006-11-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2006-11-15