Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 24

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Białymstoku z dnia 28 września 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 61


 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Sali Konferencyjnej Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

 

1.     Jan Łobuziński zam. Kuraszewo zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - Przewodniczący

2.     Marianna Michaluk zam. Zbucz zgłoszona przez KWW Czykwin do Senatu – Zastępca Przewodniczącego

3.     Mirosława Peszko zam. Czyże zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe - członek

4.     Eugeniusz Tomaszuk zam. Zbucz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - członek

5.     Anna Andrejuk zam. Czyże zgłoszona przez KW KORWiN - członek

6.     Iwona Bołtromiuk zam. Morze zgłoszona przez KW Kongres Nowej Prawicy - członek

7.     Janusz Białowieżec zam. Czyże zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni - członek

8.     Halina Gawryluk zam. Czyże zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - członek

9.     Diana Anna Rożkiewicz zam. Hajnówka (przedstawiciel Wójta) - członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach, Klejniki 51

 

1.     Leon Topolewski zam. Klejniki zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe - Przewodniczący

2.    Nadzieja Karczewska zam. Klejniki zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP - Zastępca Przewodniczącego

3.     Agnieszka Grygoruk zam. Klejniki zgłoszona przez KWW Czykwin do Senatu - członek

4.     Leszek Szarmach zam. Szostakowo zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość - członek

5.     Maria Chodakowska zam. Czyże zgłoszona przez KW KORWiN - członek

6.     Jarosław Kiczkajło zam. Zbucz zgłoszony przez KW Kongres Nowej Prawicy - członek

7.     Helena Stocka zam. Czyże zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni - członek

8.     Bożena Fiedoruk zam. Klejniki zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - członek

9.     Joanna Białowieżec zam. Czyże (przedstawiciel Wójta) - członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

 

1.     Lucyna Szarmach zam. Szostakowo zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość - Przewodnicząca

2.    Cezary Janusz Miczejko zam. Wieżanka zgłoszony przez KWW Czykwin do Senatu - Zastępca Przewodniczącej

3.     Nina Grygoruk zam. Kuraszewo zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe - członek

4.     Janina Golonko zam. Zbucz zgłoszona przez KW KORWiN - członek

5.     Helena Zabrocka zam. Podwieżanka zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP - członek

6.     Krystyna Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszona przez KW Kongres Nowej Prawicy - członek

7.     Marcin Szarmach zam. Szostakowo zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni - członek

8.     Raisa Baszun zam. Czyże zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - członek

9.     Andrzej Jałoza zam. Nowoberezowo (przedstawiciel Wójta) - członek

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu, Zbucz 65

 

1.    Mariola Bowtruczuk zam. Zbucz zgłoszona przez KW KORWiN - Przewodnicząca

2.     Paulina Tomaszuk zam. Zbucz zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość - Zastępca Przewodniczącej

3.     Jarosław Bielkiewicz zam. Czyże zgłoszony przez KWW Czykwin do Senatu - członek

4.     Jan Jakimiuk zam. Sapowo zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe - członek

5.     Jan Oniszczuk zam. Kuraszewo zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP - członek

6.     Janusz Bołtromiuk zam. Morze zgłoszony przez KW Kongres Nowej Prawicy - członek

7.     Łukasz Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni - członek

8.     Aleksander Borowik zam. Morze zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni - członek

9.     Katarzyna Szyryńska zam. Czyże (przedstawiciel Wójta) - członek


Zarządzenie Nr 60.2015

Wójta Gminy Czyże

z dnia 2 października 2015 roku

 

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

                                                                                                                                                                                            

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180; z 2015 r. poz. 1043) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. w składzie określonym w załączniku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Jerzy Wasiluk

 

                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik 

do Zarządzenia Nr 60.2015

Wójta Gminy Czyże

z dnia 2 października 2015 r.

 

SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Sali Konferencyjnej Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

 

1.     Marianna Michaluk zam. Zbucz zgłoszona przez KWW Czykwin do Senatu

2.     Mirosława Peszko zam. Czyże zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.     Eugeniusz Tomaszuk zam. Zbucz zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.     Anna Andrejuk zam. Czyże zgłoszona przez KW KORWiN

5.     Jan Łobuziński zam. Kuraszewo zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

6.     Iwona Bołtromiuk zam. Morze zgłoszona przez KW Kongres Nowej Prawicy

7.     Janusz Białowieżec zam. Czyże zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni

8.     Halina Gawryluk zam. Czyże zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

9.     Diana Anna Rożkiewicz zam. Hajnówka (przedstawiciel Wójta)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Świetlicy Wiejskiej w Klejnikach, Klejniki 51

 

1.     Agnieszka Grygoruk zam. Klejniki zgłoszona przez KWW Czykwin do Senatu

2.     Leon Topolewski zam. Klejniki zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.     Leszek Szarmach zam. Szostakowo zgłoszony przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.     Maria Chodakowska zam. Czyże zgłoszona przez KW KORWiN

5.     Nadzieja Karczewska zam. Klejniki zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

6.     Jarosław Kiczkajło zam. Zbucz zgłoszony przez KW Kongres Nowej Prawicy

7.     Helena Stocka zam. Czyże zgłoszona przez KWW JOW Bezpartyjni

8.     Bożena Fiedoruk zam. Klejniki zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

9.     Joanna Białowieżec zam. Czyże (przedstawiciel Wójta)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

 

1.     Cezary Janusz Miczejko zam. Wieżanka zgłoszony przez KWW Czykwin do Senatu

2.     Nina Grygoruk zam. Kuraszewo zgłoszona przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.     Lucyna Szarmach zam. Szostakowo zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.     Janina Golonko zam. Zbucz zgłoszona przez KW KORWiN

5.     Helena Zabrocka zam. Podwieżanka zgłoszona przez KW Platforma Obywatelska RP

6.     Krystyna Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszona przez KW Kongres Nowej Prawicy

7.     Marcin Szarmach zam. Szostakowo zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni

8.     Raisa Baszun zam. Czyże zgłoszona przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

9.     Andrzej Jałoza zam. Nowoberezowo (przedstawiciel Wójta)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu, Zbucz 65

 

1.     Jarosław Bielkiewicz zam. Czyże zgłoszony przez KWW Czykwin do Senatu

2.     Jan Jakimiuk zam. Sapowo zgłoszony przez KW Polskie Stronnictwo Ludowe

3.     Paulina Tomaszuk zam. Zbucz zgłoszona przez KW Prawo i Sprawiedliwość

4.     Mariola Bowtruczuk zam. Zbucz zgłoszona przez KW KORWiN

5.     Jan Oniszczuk zam. Kuraszewo zgłoszony przez KW Platforma Obywatelska RP

6.     Janusz Bołtromiuk zam. Morze zgłoszony przez KW Kongres Nowej Prawicy

7.     Łukasz Romaniuk zam. Szostakowo zgłoszony przez KWW JOW Bezpartyjni

8.     Aleksander Borowik zam. Morze zgłoszony przez Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

9.     Katarzyna Szyryńska zam. Czyże (przedstawiciel Wójta)


OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 23 września 2015 r.

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w głosowaniu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Na podstawie art. 16 § 1 w związku z art. 12a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm) podaję do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych uprawnionych do udziału w głosowaniu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 

Nr obwodu

głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji do spraw referendum

1

CZYŻE, LENIEWO, ŁUSZCZE, OSÓWKA, PODRZECZANY, RAKOWICZE, SZOSTAKOWO

SALA KONFERENCYJNA NR 4 W URZĘDZIE GMINY CZYŻE, CZYŻE 98 Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

2

HUKOWICZE, KLEJNIKI, LESZCZYNY, SAPOWO

ŚWIETLICA WIEJSKA W KLEJNIKACH,

KLEJNIKI 51

3

KAMIEŃ, KOJŁY, KURASZEWO, LADY, MAKSYMOWSZCZYZNA,  WIEŻANKA, WÓLKA, PODWIEŻANKA

ŚWIETLICA WIEJSKA W KURASZEWIE,

KURASZEWO 14A

4

MORZE, ZBUCZ

ŚWIETLICA WIEJSKA W ZBUCZU, ZBUCZ 65

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Komisja wyznaczona do celów głosowania korespondencyjnego.

 

UWAGA:

1.            Zgodnie z art. 53a § 1 Kodeksu wyborczego wyborca do dnia 12 października 2015 r.* (poniedziałek) może zgłosić Wójtowi Gminy (ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej) zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

2.            Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm.) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, w terminie do dnia 16 października 2015 r. (piątek) może złożyć wniosek do Wójta Gminy o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.

3.            W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

4.            Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 25 października 2015 r. (niedziela) będą otwarte w godz. 700 – 21.00.

5.            Informacje w sprawach rejestru i spisu wyborców, udzielania pełnomocnictwa, głosowania korespondencyjnego oraz zaświadczeń o prawie do głosowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Czyże pokój nr 15, e-mailem s.jancewicz@ugczyze.pl lub pod nr telefonu
85 6818998.

 

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

* Termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego


2015

Referendum 2015

Wybory Prezydenta


 

2014

Wybory samorządowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego                

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

Obwieszczenie

Wyniki wyborów 


2011

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej                                                                     
Wyniki wyborów 

2010

 
Wybory samorządowe                             
 

  

 
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
 

2009

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Czyże


Bezpłatne miejsca na umieszczenie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Spis udostępniony jest do wglądu w Urzędzie Gminy w godzinach pracy urzędu w pokoju nr. 15 (USC)
1 Wiosek o udostępnienie spisu wyborców
2 Wniosek o wpisanie do spisu wyborców
3 Wnioseko wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
4 Zaświadczenie o prawie głosowania

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Parlamentu Europejskiego.
                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 


2007

 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                                                                 

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

Obwieszczenie 

Wybory przedterminowe do Sejmiku                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 

 

Obwieszczenie 

Referendum wojewódzkie                                                                    

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Wyniki wyborów 

 


2006

 


 

 

 

Obwieszczenie 

Wybory samorządowe                                                                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
 

Wyniki wyborów 

 


2005 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory do Sejmu  i  Senatu Rzeczypospolitej Polskiej            

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki wyborów 

 


 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                   

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 I tura   

Wyniki wyborów 

 

  Obwieszczenie 

Wybory na  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                  

Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych

 II tura   

Wyniki wyborów 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2016-06-10

Data modyfikacji: 2016-06-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-06-10