Zarządzenie Nr 14/2019

Zarządzenie Nr 14/2019

Wójta Gminy Czyże

z dnia 11 lutego 2019 r.

 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym

 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 669; zm.: poz. 1000, 1290, 1669, 2245) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach.

 

§ 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czyże oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czyżach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyże.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt

 

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-02-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-02-13