Zarządzenie Nr 158/09
Wójta Gminy Czyże
z dnia 04 czerwca 2009 roku
w sprawie zmian powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 48 ust. 1-4, 6 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej iSenatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadzam zmianę w Załączniku do Zarządzenia Nr 154/09 Wójta Gminy Czyże z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Po zmianie ust. 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Klejnikach będzie miał następujące brzmienie: „Maria Karczewska”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
inż. Jerzy Wasiluk
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 158/09
Wójta Gminy Czyże
z dnia 04 czerwca 2009 r.
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach
1.    Sergiusz Noskowicz
2.    Edyta Elżbieta Karczewska
3.    Paulina Tomaszuk
4.    Halina Gawryluk
5.    Katarzyna Ochryciuk
6.    Nina Gawryluk
7.    Walentyna Plewa - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach
1.    Jan Łobuziński
2.    Maria Karczewska
3.    Leszek Szarmach
4.    Anna Kościuczuk
5.    Maria Parfieniuk
6.    Edyta Antypiuk
7.    Nina Kościuczuk - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie
1.     Krystyna Jańczuk
2.     Irena Frankowska
3.     Lucyna Szarmach
4.     Wiera Jednoczko
5.     Cezary Miczejko
6.     Helena Zabrocka
7.     Irena Stepaniuk - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu
1.     Marek Chodakowski
2.     Monika Dąbrowska
3.     Małgorzata Tomaszuk
4.     Marianna Michaluk
5.     Janina Golonko
6.     Marek Magruk
7.     Katarzyna Szyryńska - (przedstawiciel Wójta)

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-06-04

Data modyfikacji: 2009-06-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-06-04