Zarządzenie Nr 239/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 31 maja 2010 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 16 ust. 1-5 i ust. 7-9 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r. w składzie określonym w załączniku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
inż. Jerzy Wasiluk
 
Załącznik
do Zarządzenia Nr 239/10
Wójta Gminy Czyże
z dnia 31 maja 2010 r.
SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach
1.    Maria Karczewska
2.    Halina Gawryluk
3.    Nadzieja Jancewicz
4.    Agnieszka Wawrzeniuk
5.    Maria Jakimiuk
6.    Irena Romaniuk
7.    Maria Konach - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach
1.    Irena Łobuzińska
2.    Maria Parfieniuk
3.    Krystyna Grygoruk
4.    Nadzieja Karczewska
5.    Mirosława Eugenia Peszko
6.    Paweł Jakoniuk
7.    Nina Kościuczuk - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie
1.     Marek Chodakowski
2.     Cezary Miczejko
3.     Anna Andrejuk
4.     Alina Topolewska – Tomaszuk
5.     Maria Chodakowska
6.     Helena Jakoniuk
7.     Katarzyna Misiejuk - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu
1.     Sergiusz Noskowicz
2.     Marianna Michaluk
3.     Barbara Siemieniuk
4.     Janina Golonko
5.     Jan Jancewicz
6.     Katarzyna Dawidziuk
7.     Jerzy Jakimiuk - (przedstawiciel Wójta)

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2010-05-31

Data modyfikacji: 2010-05-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2010-05-31