Zarządzenie Nr 239.2014

Wójta Gminy Czyże

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz.134, Nr  94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr  217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 849, poz. 951, poz. 1529; z 2014 r. poz. 179, poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w Gminie Czyże w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w składzie zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

inż. Jerzy Wasiluk

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 239.2014

Wójta Gminy Czyże

z dnia 5 maja 2014 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach

Sala konferencyjna Nr 4 w Urzędzie Gminy Czyże, Czyże 98

1.    Halina Gawryluk zam. Czyże

2.    Helena Wasiluk zam. Czyże

3.    Anna Sajewska zam. Klejniki

4.    Raisa Baszun zam. Czyże

5.    Mirosława Peszko zam. Czyże

6.    Mateusz Bogdan Łatkowski zam. Podrzeczany

7.    Walentyna Plewa zam. Czyże

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach

Świetlica Wiejska w Klejnikach, Klejniki 51

1.    Natalia Jancewicz zam. Łuszcze

2.    Janusz Paszkowski zam. Klejniki

3.    Maria Sajewska zam. Klejniki

4.    Emilia Ochrymiuk zam. Czyże

5.    Danuta Antosiuk zam. Klejniki

6.    Ewa Parfieniuk zam. Klejniki

7.    Joanna Białowieżec zam. Czyże

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie

Świetlica Wiejska w Kuraszewie, Kuraszewo 14A

1.    Sylwia Jancewicz zam. Łuszcze

2.    Ludmiła Dmitruk zam. Kuraszewo

3.    Jan Łobuziński zam. Kuraszewo

4.    Lucyna Szarmach zam. Szostakowo

5.    Karolina Agnieszka Janczuk zam. Kuraszewo

6.    Cezary Janusz Miczejko zam. Wieżanka

7.    Katarzyna Misiejuk zam. Kuraszewo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu

Świetlica Wiejska w Zbuczu, Zbucz 65

1.    Anna Andrejuk zam. Czyże

2.    Iwona Bołtromiuk zam. Morze

3.    Elżbieta Chilimoniuk zam. Morze

4.    Mariola Bowtruczuk zam. Zbucz

5.    Magdalena Zabrocka zam. Zbucz

6.    Marianna Michaluk zam. Zbucz

7.    Katarzyna Szyryńska zam. Czyże

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-05-05

Data modyfikacji: 2014-05-05

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-05-05