Zarządzenie Nr 45/07

Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 września 2007 roku

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 48 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 r. w składzie określonym w załączniku.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

inż. Jerzy Wasiluk


Załącznik 

do Zarządzenia Nr 45/07

            Wójta Gminy Czyże

z dnia 28 września 2007 r.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach

 1.  Nadzieja Jancewicz – Zastępca przewodniczącego

 2.  Michał Tomaszuk

 3.  Natalia Korzunowicz

 4.  Sergiusz Noskowicz - Przewodniczący

 5.  Ewa Elżbieta Kraśko

 6.  Halina Gawryluk

 7.  Jan Ochryciuk

 8.  Jerzy Jakimiuk - ( przedstawiciel Wójta)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach

 1. Krystyna Grygoruk

 2. Leszek Szarmach

 3. Raisa Kowalewska

 4. Jan Łobuziński - Przewodniczący

 5. Maria Sajewska – Zastępca przewodniczącego

 6. Nadzieja Karczewska

 7. Mirosław Muśko

 8. Nina Kościuczuk - ( przedstawiciel Wójta)

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie

 1.  Maria Chodakowska

 2.  Lucyna Szrmach

 3.  Monika Korzunowicz

 4.  Marek Chodakowski – Zastępca przewodniczącego

 5.  Mirosław Wróblewski

 6.  Wiera Jednoczko - Przewodniczący

 7.  Katarzyna Ochryciuk

 8.  Eugenia Kondraciuk - ( przedstawiciel Wójta)

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu

 1.  Anna Andrejuk

 2.  Małgorzata Tomaszuk – Zastępca przewodniczącego

 3.  Paulina Korzunowicz

 4.  Kamila Łobuzińska

 5.  Janina Golonko

 6.  Marianna Michaluk - Przewodniczący

 7. Teresa Muśko

 8.  Irena Stepaniuk - ( przedstawiciel Wójta)

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2007-09-28

Data modyfikacji: 2007-10-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2007-09-28