Zarządzenie Nr 50.2011
Wójta Gminy Czyże
z dnia 19 września 2011 roku
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016) zarządzam, co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do Sejmu  Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. w składzie określonym w załączniku.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
WÓJT
inż. Jerzy Wasiluk
 
Załącznik 
do Zarządzenia Nr 50.2011
Wójta Gminy Czyże
z dnia 19 września 2011 r.
SKŁAD OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 z siedzibą w Świetlicy w Urzędzie Gminy w Czyżach, Czyże 98
1.    Mirosława Peszko zam. Czyże
2.    Sergiusz Noskowicz zam. Czyże
3.    Agnieszka Sajewska zam. Klejniki
4.    Janina Kindziuk zam. Czyże
5.    Michał Tomaszuk zam. Zbucz
6.    Nina Adamiuk zam. Czyże
7.    Walentyna Plewa zam. Czyże - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Szkole Podstawowej w Klejnikach, Klejniki 63
1.    Michał Kobać zam. Klejniki
2.    Irena Łobuzińska zam. Klejniki
3.    Maria Sajewska zam. Klejniki
4.    Walentyna Sylwiestruk zam. Klejniki
5.    Leszek Szarmach zam. Szostakowo
6.    Angelika Jakimiuk zam. Sapowo
7.    Nina Kościuczuk zam. Klejniki - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Świetlicy Wiejskiej w Kuraszewie, Kuraszewo 14A
1.     Bożena Dmitruk zam. Kuraszewo
2.     Marek Chodakowski zam. Czyże
3.     Katarzyna Anna Kuprianowicz zam. Klejniki
4.     Krystyna Gierasimiuk zam. Kuraszewo
5.     Lucyna Szarmach zam. Szostakowo
6.     Cezary Janusz Miczejko zam. Wieżanka
7.     Katarzyna Misiejuk zam. Kuraszewo - (przedstawiciel Wójta)
 
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Świetlicy Wiejskiej w Zbuczu, Zbucz 65
1.     Jolanta Jakoniuk zam. Osówka
2.     Raisa Baszun zam. Czyże
3.     Agnieszka Terechowicz zam. Szostakowo
4.     Janina Golonko zam. Zbucz
5.     Paulina Tomaszuk zam. Zbucz
6.     Marianna Michaluk zam. Zbucz
7.     Helena Szyryńska zam. Hajnówka - (przedstawiciel Wójta)

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-09-19

Data modyfikacji: 2011-09-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-09-19