Konsultacje społeczne

RAPORT

sporządzony dnia 8.03.2019 r.

 

Konsultacje społeczne zarządziła Rada Gminy Czyże podejmując Uchwałę Nr III/20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 631).

Konsultacje społeczne przeprowadził Zespół Konsultacyjny powołany Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Czyże z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyże dotyczących projektów statutów sołectw, w składzie:

1)    Zenaida Gierasimiuk – przewodnicząca

2)    Walentyna Plewa – członek

3)    Alina Topolewska - Tomaszuk – członek.

Konsultacje społeczne z mieszkańcami wszystkich sołectw w Gminie Czyże dotyczące projektów uchwał w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym odbyły się w dniach 13 luty 2019 r. – 28 luty 2019 r., w formie przyjmowania pisemnych opinii i uwag mieszkańców poprzez:

1)    złożenie ankiety konsultacyjnej w sekretariacie Urzędu Gminy Czyże w dniach i godzinach urzędowania,

2)    przesłanie pocztą wypełnionego formularza ankiety konsultacyjnej na adres: Urząd Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98.

W trakcie konsultacji nie zgłoszono uwag dotyczących zapisów w projektach statutów sołectw.

 

Raport sporządził Zespół Konsultacyjny.

 

Podpisy Zespołu Konsultacyjnego:

1)    ..................................

2)    ..................................

3)    ..................................

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk


Zarządzenie w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyże dotyczących projektów statutów sołectw

Ankieta konsultacyjna

Projekty uchwał w sprawie statutów sołectw:

 1. Sołectwo Czyże 
 2. Sołectwo Lady
 3. Sołectwo Leniewo
 4. Sołectwo Hukowicze
 5. Sołectwo Łuszcze
 6. Sołectwo Kamień
 7. Sołectwo Klejniki I 
 8. Sołectwo Klejniki II 
 9. Sołectwo Kojły
 10. Sołectwo Kuraszewo
 11. Sołectwo Morze
 12. Sołectwa Osówka
 13. Sołectwo Podrzeczany
 14. Sołectwo Rakowicze
 15. Sołectwo Sapowo
 16. Sołectwo Szostakowo
 17. Sołectwo Wólka
 18. Sołectwo Zbucz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2019-02-13

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-03-08

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2019-02-13