Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2020

   

Nr XVII/109/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr XVI/106/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
Nr XIV/100/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych
Nr XIV/99/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2020

roku”

Nr XIII/89/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Nr XIII/88/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

   

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

  

Rok 2015

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2012-09-05

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2020-10-01

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2012-09-05