Zbiór aktów prawa miejscowego

Rok 2021

     

Nr XXVI/147/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021/2022.

Nr XXVI/146/2021 z dnia 30 czerwca 2021  r.

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

Nr XXIII/139/2021 z dnia 28 maja 2021  r.

w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym Rady Gminy Czyże.

Nr XXI/126/2021 z dnia 24 marca 2021  r.

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2021 roku.

 

Rok 2020

       

Nr XX/122/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Nr XIX/116/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Szostakowie.

Nr XIX/115/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czyże.

Nr XIX/114/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Nr XVIII/112/2020 z dnia 27 października 2020 r.

zmieniająca uchwałę nr XVII/109/2020 Rady Gminy Czyże z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr XVIII/111/2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czyże

Nr XVIII/110/2020 z dnia 27 października 2020 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok

Nr XVII/109/2020 z dnia 22 września 2020 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Nr XVI/106/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.
w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021
Nr XIV/100/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustalenia w zakresie zadań własnych szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach

chronionych
Nr XIV/99/2020 z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2020

roku”

Nr XIII/89/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2019/2020

Nr XIII/88/2020 z dnia 28 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

   

Rok 2019

 

Rok 2018

 

Rok 2017

 

Rok 2016

  

Rok 2015

 

 

 

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-21

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-09-05

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2021-07-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-09-05