Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2021 r.

 

Marzec

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże.

5.     Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.

6.     Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Czyże na lata 2021-2028.

7.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach

3.     Sprawy różne.

 

Maj

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy na 2021r.

4.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

5.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6.     Sprawy różne.

 

Lipiec

1.     Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022.

2.     Sprawy różne.

 

  

Wrzesień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2021 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

Październik

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych.

3.     Ustalenie podatków 2022 r.

4.     Sprawy różne.

 

Grudzień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2025 r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

5.     Przyjęcie planów pracy komisji i rady gminy na 2022 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 


Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 r.

 

Marzec

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże.

5.     Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.

6.     Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Czyże na lata 2021-2028.

7.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach

3.     Sprawy różne.

 

Maj

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy na 2021r.

4.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

5.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6.     Sprawy różne.

 

Lipiec

 

1.     Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022.

2.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2021 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

Październik

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych.

3.     Ustalenie podatków 2022 r.

4.     Sprawy różne.

 

Grudzień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2025 r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

5.     Przyjęcie planów pracy komisji i rady gminy na 2022 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 


Plan pracy Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2021 r.

 

Marzec

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże.

5.     Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.

6.     Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Czyże na lata 2021-2028.

7.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach

3.     Sprawy różne.

 

Maj

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy na 2021r.

4.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

5.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6.     Sprawy różne.

 

Lipiec

 

1.     Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022.

2.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2021 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

Październik

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych.

3.     Ustalenie podatków 2022 r.

4.     Sprawy różne.

 

Grudzień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2025 r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

5.     Przyjęcie planów pracy komisji i rady gminy na 2022 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 


Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 r.

 

Marzec

 

1.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże.

5.     Podjęcie uchwały dotyczącej funduszu sołeckiego.

6.     Przyjęcie strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Czyże na lata 2021-2028.

7.     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

8.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

 

1.     Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach

3.     Sprawy różne.

 

Maj

 

1.     Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.

2.     Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2020 r.

3.     Zmiany w budżecie gminy na 2021r.

4.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

5.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

6.     Sprawy różne.

 

Lipiec

 

1.     Określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2021-2022.

2.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy 2021 r.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2021 r.

3.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

Październik

 

1.     Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2.     Informacja o wynikach oświadczeń majątkowych.

3.     Ustalenie podatków 2022 r.

4.     Sprawy różne.

 

Grudzień

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2021 r.

2.     Uchwalenie budżetu gminy na 2022 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2025 r.

4.     Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.

5.     Przyjęcie planów pracy komisji i rady gminy na 2022 rok.

6.     Sprawy różne.

 

Powyższy plan pracy jest otwarty, będzie uzupełniany o tematy wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2021-02-02

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2015-02-04