Rejestr wyborców - wniosek

     Aby uzyskać informację, czy w danej gminie obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy zalogować się na platformę ePUAP, wejść w Katalog Usług Publicznych, a następnie odnaleźć wzór wniosku o udostępnienie rejestru wyborców poprzez wyszukanie żądanej gminy korzystając z podziału terytorialnego lub wg kategorii „Wybory i referenda”, wypełnić i wysłać do Urzędu Gminy. Po zweryfikowaniu informacji Urząd Gminy prześle odpowiedź do wnioskodawcy. Odpowiedź twierdząca oznacza, że obywatel znajduje się w rejestrze wyborców danej gminy; odpowiedź przecząca informuje o braku wpisu obywatela rejestru, natomiast odpowiedź: dane osoby wpisanej do rejestru są niezgodne z danymi osoby we wniosku, oznacza, że dane podane we wniosku nie pokrywają się ściśle z danymi w rejestrze wyborców.

Link do wniosku

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-05-09

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2009-05-10

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-05-09