Zarządzenie Nr 121/2020

Wójta Gminy Czyże

z dnia 1 czerwca 2020 r.

      w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego

Na podstawie art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wyznaczam Sekretarza Gminy Zenaidę Gierasimiuk na stanowisko Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i czynię odpowiedzialną za prawidłowe i terminowe realizowanie zadań Gminnego Biura Spisowego w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Czyże.

§ 2. Tworzę Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Czyże, 17-207 Czyże 98, do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na podstawie ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728), polegających na zorganizowaniu i przeprowadzeniu prac spisowych w ramach powszechnego spisu rolnego na terenie gminy Czyże.

§ 3. W skład Gminnego Biura Spisowego wchodzą:

1. Zenaida Gierasimiuk – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego;

2. Anna Paszkowska – Członek Gminnego Biura Spisowego, pełniąca funkcję koordynatora;

3. Maria Konach - Członek Gminnego Biura Spisowego, osoba prowadząca sprawy finansowe;

1) Diana Rożkiewicz - Członek Gminnego Biura Spisowego.

§ 4. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy w szczególności:

1) zapewnienie funkcjonowania Gminnego Biura Spisowego,zapewnienie stanowiska komputerowego do przekazywania danych w ramach samospisu internetowego,

2) nabór rachmistrzów spisowych,

3) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów terenowych,

4) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy przeprowadzeniu egzaminu testowego sprawdzającego wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów terenowych,

5) monitoring czynności w ramach prac spisowych przy wykorzystaniu systemu teleinformacyjnego,

6) przekazanie wyników  monitoringu do zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego,

7) współpraca z wojewódzkim biurem spisowym przy popularyzacji spisu rolnego na terenie gminy oraz monitorowanie tych działań.

§ 5. Gminne Biuro Spisowe w Czyżach rozpoczyna działalność z dniem 8 czerwca 2020 r. i zostaje rozwiązane 31 grudnia 2020 r.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Gminny Komisarz Spisowy

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-06-02

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2010-06-08

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2020-06-02

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2010-06-08