Wybory i referenda

Wybory Prezydenta 2020 II TURA

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.


Wybory Prezydenta 2020

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czyże.


Sposób przyjmowania kandydatów na członków komisji obwodowych.


Wójt Gminy Czyże podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.


Postanowienie Nr 107/2020 Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czyże.


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta RP.


INFORMACJA

Z uwagi na fakt, iż w wielu obwodach brakuje chętnych do pracy w komisjach informuję, że zgodnie z § 8 uchwały nr 11/2019 PKW z dnia 27.02.2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego zmienionej uchwałami PKW nr 79/2019 z dnia 5.08.2019 r. i nr 20/2020 z dnia 17.02.2020 r., zainteresowani wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członków komisji.

Zgłoszenia można składać do godz. 1300 dnia 17.04.2020 r. w Urzędzie Gminy Czyże lub drogą e-mailową: ugczyze@ugczyze.pl (a następnie pocztą tradycyjną). Wzór zgłoszenia w załączeniu.


Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na 
dzień 10 maja 2020 r.


Informacja Komisarza Wyborczego w Białymstoku II z dnia 14 kwietnia 2020 r.


Obwieszczenie Wójta Gminy Czyże z dnia 9 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Wybory do Sejmu i Senatu 2019

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-06-20

Wprowadzający: Jan Nowicki

Data wprowadzenia: 2004-05-11

Modyfikujący: Jan Nowicki

Data modyfikacji: 2020-06-30

Opublikował: Jan Nowicki

Data publikacji: 2004-05-11