Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny  Ośrodek   Pomocy  Społecznej   w   Czyżach 

 

Aktywna  integracja  rodzin  wychowujących  dziecko  niepełnosprawne w  gminie  Czyże

Statut

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZYŻACH
Czyże 98, 17-207 Czyże
(budynek urzędu gminy)

Dni i godziny pracy: poniedziałek - piątek, w godz. 7.20 - 15.20

tel. 85 655 44 19, fax 85 681 89 91 e-mail: gopsczyze@wp.pl
NIP: 543-14-66-645, REGON: 050490169

Kadra GOPS

KIEROWNIK GOPS

mgr Anna Stankowska
tel. 85 655 44 19
e-mail: a.stankowska@ugczyze.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Zabrocka
tel. 85 681 35 31 
e-mail: k.misiejuk@ugczyze.pl
 
 
KOMÓRKA DS POMOCY SPOŁECZNEJ

tel. 85 655 44 19

Alina Iwaniuk– specjalista pracy socjalnej
e-mail: a.iwaniuk@ugczyze.pl

Eugenia Kondraciuk – specjalista pracy socjalnej
e-mail: e.kondraciuk@ugczyze.pl

mgr Olga Giermaniuk – asystent rodziny

mgr Olga Giermaniuk – opiekun
 
  
KOMÓRKA DS ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

tel. 85 655 44 19
mgr Renata Iwaniuk – referent
e-mail: r.iwaniuk@ugczyze.pl

Misją Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach jest wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czyżach Anna Stankowska w sprawie skarg i wniosków przyjmuje codziennie w godzinach pracy Ośrodka.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2003-10-24

Data modyfikacji: 2017-04-24

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2003-10-24