Czyże, dnia 2017-09-10

 

RG.0012.42.2018

 

Pan/i

 

……………………………………

 

……………………………………

 

Zwołuję w dniu 27 września 2018 roku (czwartek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach posiedzenie Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem dziennym:

 

1. Podjęcie uchwał w sprawach:

       a) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok,

       b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021,

       c) zmiany Statutu Gminy Czyże.

2. Sprawy bieżące.

 

Uprasza się o punktualne przybycie.

 

Przewodniczący Komisji

Rolnictwa, Planowania

Przestrzennego i Ochrony

Środowiska

 

Wiera Jednoczko

 

Do udziału zaprasza się:

1.     Przewodniczącego Rady Gminy.

2.     Wójta Gminy.

3.     Skarbnik Gminy.

4.     Sekretarza Gminy.

 

            Zawiadomienie niniejsze stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organu gminy. Podstawa prawna: art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.)

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-08-23

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-09-23

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-09-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2016-08-31