Zarządzenie Nr 227.2018

Zarządzenie Nr 227.2018

Wójta Gminy Czyże

z dnia 30 stycznia 2018 r.

   w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, zm.: poz. 949 i poz. 2203) zarządzam, co następuje:

  § 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  § 2. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2018/2019 określa się w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

  § 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czyżach.

  § 4. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czyże, na stronie internetowej Urzędu Gminy Czyże oraz stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Czyżach, dla której organem prowadzącym jest Gmina Czyże.

  § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

inż. Jerzy Wasiluk

Załączniki do treści

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-01-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-01-30

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-01-30