ZARZĄDZENIE NR 105/05
WÓJTA GMINY CZYŻE
z dnia 15 września 2005r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie  art. 16 ust. 1  ustawy z dnia 27 września 1990 r. O wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polski (Dz.U. z 2000r  Nr 47 póz 544 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję obwodowe komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski zarządzonych na dzień 9 października 2005r. zgodnie z załącznikiem do zarządzenia.
§ 2. Zadanie obwodowych komisji wyborczych określa cytowana na wstępie ustawa.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy- Lucynie Pietruczuk.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do  Zarządzenia Nr 105/05
Wójta Gminy Czyże
z dnia 15 września 2005 r.

I.  Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Czyżach
1. Krystyna       Kowalczuk         - Czyże
2. Jarosław       Kiczkajło         - Zbucz
3. Jan              Ochryciuk        - Czyże
4. Elżbieta        Michaluk          - Czyże
5. Zdzisław      Wilamowski      - Kuraszewo
6. Barbara       Siemieniuk       - Podrzeczany
7. Nadzieja      Jancewicz         - Czyże
8. Katarzyna    Biedrycka        - Czyże
9. Walentyna    Plewa              - Czyże ( przedstawiciel Wójta)
II. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Klejnikach
1. Barbara       Grygoruk          - Kuraszewo
2. Janusz         Bołtromiuk        - Morze
3. Katarzyna    Ochryciuk         - Czyże
4. Maria           Sajewska         - Klejniki
5. Mariusz        Grygoruk         - Klejniki
6. Jan              Łobuziński        - Klejniki
7. Krystyna      Grygoruk         - Klejniki
8. Julita           Ostapczuk        - Czyże
9. Irena          Biedrycka         -przedstawiciel Wójta
III. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kuraszewie
1. Nina          Grygoruk           - Kuraszewo
2. Marcin       Wolanin             - Szostakowo
3. Łucja         Grygoruk           - Kuraszwo
4. Jerzy         Jakimiuk            - Czyże
5. Mirosław    Grygoruk           - Klejniki
6. Mirosław    Zabrocki            - Podwieżanka
7. Anna         Andrejuk            - Czyże
8. Piotr         Stepaniuk           - Czyże
9.  Anna        Ruczaj              - przedstawiciel Wójta
IV. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Zbuczu
1. Marianna     Michaluk          - Zbucz
2. Anna           Czabaj              - Zbucz
3. Joanna        Białowieżec       - Czyże
4. Elżbieta       Tychoniuk         - Zbucz
5. Małgorzata   Tomaszuk        - Zbucz
6. Sergiusz      Noskowicz        - Czyże
7. Maria          Chodakowska   - Czyże
8. Aleksy        Borowik            -  Morze
9. Alina          Iwaniuk             - przedstawiciel Wójta

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Lucyna Pietruczuk

Wprowadzający: Lucyna Pietruczuk

Data wprowadzenia: 2005-09-30

Data modyfikacji: 2005-09-30

Opublikował: Lucyna Pietruczuk

Data publikacji: 2005-09-30