Zarządzenia Wójta Gminy Czyże

Zarządzenia 2019

Zarządzenie Nr 21/2019 w sprawie powołania komisji do odbioru zadania ,,Remont skarpy drogowej na odcinku drogi gminnej Osówka - Kojły''.
Zarządzenie Nr 20/2019 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.
Zarządzenie Nr 19/2019 w sprawie powołania Komisji odbioru technicznego oraz wyznaczenia terminu odbioru robót: Roboty budowlane polegające na rozbiórce fundamentów na placu przy świetlicy wiejskiej w Zbuczu.
Zarządzenie Nr 18/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
Zarządzenie Nr 17/2019 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych gminy Czyże w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Zarządzenie Nr 16/2019 w sprawie powołania Komisji do wyceny drzwi wejściowych do remizo świetlicy OSP Czyże.
Zarządzenie Nr 15/2019 w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Czyże dotyczących projektów statutów sołectw.
Zarządzenie Nr 14/2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w szkole podstawowej na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Czyże jest organem prowadzącym.
Zarządzenie Nr 13/2019 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Czyże.
Zarządzenie Nr 11/2019 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał.

Zarządzenia 2018

Zarządzenia 2017

Zarządzenia 2016

Zarządzenia 2015

Zarządzenia 2014

Zarządzenia 2013

Zarządzenia 2012

Zarządzenia 2011

Zarządzenia 2010

Zarządzenia 2009

Zarządzenia 2008

Zarządzenia 2007

Zarządzenia 2006

Zarządzenia 2005

Zarządzenia 2004

Zarządzenia 2003

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2017-06-30

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2005-08-29

Data modyfikacji: 2019-03-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2005-08-29