Program ochrony środowiska

Podstawę formalno – prawną Programu Ochrony Środowiska gminy Czyże stanowi ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r .z późniejszymi zmianami na mocy, Władze  gminy sporządzają  gminny program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Jednocześnie gminny program ochrony środowiska powinien być spójny i zsynchronizowany z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz założeniami Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, ze strategią zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planem rozwoju lokalnego gminy na, uwzględniać wytyczne z powiatowego programu ochrony środowiska.

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2008 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.
 
Formularz B
Karta informacyjna dla:
- wskazań lokalizacyjnych. 
- decyzji i postanowień,
 
Formularz E
Karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
- dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów.
 
 Formularz A-1
 Formularz A-2
 Formularz A-3
 Formularz A-4
 Formularz A-5
 Formularz A-6
 Formularz A-7
 Formularz A-8
 Formularz A-9
 Formularz A-10
 Formularz A-11
 Formularz A-12
 Formularz A-13
 Formularz A-14
 Formularz A-15
 Formularz A-16
 Formularz A-17
 Formularz A-18
 Formularz A-19
 Formularz A-20
 Formularz A-21
 Formularz A-22
 Formularz A-23
 Formularz A-24
 Formularz A-25
 Formularz A-26
 Formularz A-27
 Formularz A-28
 Formularz A-29
 Formularz A-30
 Formularz A-31
 Formularz A-32
 Formularz A-33
 Formularz A-34
 Formularz A-35
 Formularz A-36
 Formularz A-37
 Formularz A-38
 Formularz A-39
 Formularz A-40
 Formularz A-41
 Formularz A-42
 Formularz A-43
 Formularz A-44
 Formularz A-45
 Formularz B-1
POBIERZ
 Formularz B-2
POBIERZ
 Formularz B-3
 Formularz B-4
 Formularz B-5
 Formularz B-6
 Formularz B-7
 Formularz B-8
 Formularz B-9
 Formularz B-10
 Formularz B-11
 Formularz B-12
 Formularz B-13
 Formularz B-14
 Formularz B-15
 Formularz B-16
 Formularz B-17
 Formularz B-18
 Formularz B-19
 Formularz B-20
 Formularz B-21
 Formularz B-22
 Formularz B-23
 Formularz B-24
 Formularz B-25
 Formularz B-26
 Formularz B-27
 Formularz B-28
 Formularz B-29
 Formularz B-30
 Formularz B-31
 Formularz B-32
 Formularz B-33
 Formularz B-34
 Formularz B-35
 Formularz E-1
POBIERZ

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2011-03-01

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2011-03-01

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2011-03-01