Zamówienia publiczne

Ogłoszenia

Obwieszczenia

Umowy


 

GMINA CZYŻE

    CZYŻE 98

17-207 CZYŻE

 

S.271.3.2019

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

 

L.p.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ

PRZEWIDYWANY TRYB

ORIENTACYJNA WARTOŚĆ

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Czyże

Usługi

Przetarg nieograniczony

130.000,00

rocznie

III

2.

Utworzenie dziennego domu pomocy w Szostakowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

600.000,00

IV


GMINA CZYŻE
CZYŻE 98
17-207 CZYŻE

S.271.2.2018

 PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

L.p.

PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA

RODZAJ

PRZEWIDYWANY

TRYB

ORIENTACYJNA

WARTOŚĆ

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU KWARTALNYM

1.

Instalacja odnawialnych źródeł energii w gminie Czyże „Słoneczna Szkoła”

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

124 772,00

III

 


 

 

 


GMINA CZYŻE
CZYŻE 98
17-207 CZYŻE

S.271.1.2017

 

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 R.

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

RODZAJ

PRZEWIDYWANY

TRYB

ORIENTACYJNA

WARTOŚĆ

PRZEWIDYWANY TERMIN WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA W UJĘCIU

KWARTALNYM

Budowa siłowni zewnętrznej - Fitnesspark Czyże

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

49 000 zł

II

Wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej żwirowo - piaskowej na drogach gminnych

roboty budowlane

przetarg nieograniczony

245 000 zł

III

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz dowozu uczniów do szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Czyże w okresie od 01.01.2018 r. do 31.08.2020 r. w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych

usługa

przetarg nieograniczony

325 000 zł

IV

Odbieranie transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Czyże

usługa

przetarg nieograniczony

130 000 zł - rocznie

IV

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-10-03

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2003-09-15

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-09-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2003-09-15