Program ochrony środowiska

Podstawę formalno – prawną Programu Ochrony Środowiska gminy Czyże stanowi ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r .z późniejszymi zmianami na mocy, Władze  gminy sporządzają  gminny program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Jednocześnie gminny program ochrony środowiska powinien być spójny i zsynchronizowany z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz założeniami Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, ze strategią zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planem rozwoju lokalnego gminy na, uwzględniać wytyczne z powiatowego programu ochrony środowiska.

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2010 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.
 
Formularz B
Karta informacyjna dla:
- wskazań lokalizacyjnych. 
- decyzji i postanowień,
 
Formularz E
Karta informacyjna dla:
- raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
- analiz porealizacyjnych,
- przeglądów ekologicznych,
- raportów o bezpieczeństwie,
- dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych,
- informacji wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami,
- dokumentów sporządzonych na potrzeby ewidencji odpadów.
 
 Formularz A-1
 Formularz A-2
 Formularz A-3
 Formularz A-4
 Formularz A-5
 Formularz A-6
 Formularz A-7
 Formularz A-8
 Formularz A-9
 Formularz A-10
 Formularz A-11
 Formularz A-12
 Formularz A-13
 Formularz A-14
 Formularz A-15
 Formularz A-16
 Formularz A-17
 Formularz A-18
 Formularz A-19
 Formularz A-20
 Formularz A-21
 Formularz A-22
 Formularz A-23
 Formularz A-24
 Formularz A-25
 Formularz A-26
 Formularz A-27
 Formularz A-28
 Formularz A-29
 Formularz A-30
 Formularz A-31
 Formularz A-32
 Formularz A-33
 Formularz A-34
 Formularz A-35
 Formularz A-36
 Formularz A-37
 Formularz A-38
 Formularz A-39
 Formularz A-40
 Formularz A-41
 Formularz A-42
 Formularz A-43
 Formularz A-44
 Formularz A-45
 Formularz A-46
 Formularz A-47
 Formularz A-48
 Formularz A-49
 Formularz A-50
 Formularz A-51
 Formularz A-52
 Formularz A-53
 Formularz A-54
 Formularz A-55
 Formularz A-56
 Formularz A-57
 Formularz A-58
 Formularz A-59
 Formularz A-60
 Formularz A-61
 Formularz A-62
 Formularz A-63
 Formularz A-64
 Formularz A-65
 Formularz A-66
 Formularz A-67
 Formularz A-68
 Formularz A-69
 Formularz A-70
 Formularz A-71
 Formularz A-72
 Formularz A-73
 Formularz A-74
 Formularz A-75
 Formularz A-76
 Formularz A-77
 Formularz A-78
 Formularz A-79
 Formularz A-80
 Formularz A-81
 Formularz A-82
 Formularz A-83
 Formularz A-84
 Formularz A-85
 Formularz A-86
 Formularz A-87
 Formularz A-88
 Formularz A-89
 Formularz A-90
 Formularz A-91
 Formularz A-92
 Formularz A-93
 Formularz A-94
 Formularz A-95
 Formularz A-96
 Formularz A-97
 Formularz A-98
 Formularz A-99
 Formularz A-100
 Formularz A-101
 Formularz A-102
 Formularz A-103
 Formularz A-104
 Formularz A-105
 Formularz A-106
 Formularz A-107
 Formularz A-108
 Formularz A-109
 Formularz A-110
 Formularz A-111
 Formularz A-112
 Formularz A-113
 Formularz B-1
 Formularz B-2
 Formularz B-3
 Formularz B-4
 Formularz B-5
 Formularz B-6
 Formularz B-7
 Formularz B-8
 Formularz B-9
 Formularz B-10
 Formularz B-11
 Formularz B-12
 Formularz B-13
 Formularz B-14
 Formularz B-15
 Formularz B-16
 Formularz B-17
 Formularz B-18
 Formularz B-19
 Formularz B-20
 Formularz B-21
 Formularz B-22
 Formularz B-23
 Formularz B-24
 Formularz B-25
 Formularz B-26
 Formularz B-27
 Formularz B-28
 Formularz B-29
 Formularz B-30
 Formularz B-31
 Formularz B-32
 Formularz B-33
 Formularz B-34
 Formularz B-35
 Formularz B-36
 Formularz B-37
 Formularz B-38
 Formularz B-39
 Formularz B-40
 Formularz B-41
 Formularz B-42
 Formularz B-43
 Formularz B-44
 Formularz B-45
 Formularz B-46
 Formularz B-47
 Formularz B-48
 Formularz B-49
 Formularz B-50
 Formularz B-51
 Formularz B-52
 Formularz B-53
 Formularz B-54
 Formularz B-55
 Formularz B-56
 Formularz B-57
 Formularz B-58
 Formularz B-59
 Formularz B-60
 Formularz B-61
 Formularz B-62
 Formularz B-63
 Formularz B-64
 Formularz B-65
 Formularz B-66
 Formularz B-67
 Formularz B-68
 Formularz B-69
 Formularz B-70
 Formularz B-71
 Formularz B-72
 Formularz B-73
 Formularz B-74
 Formularz B-75
 Formularz B-76
 Formularz B-77
 Formularz B-78
 Formularz B-79
 Formularz B-80
 Formularz B-81
 Formularz B-82
 Formularz B-83
 Formularz B-84
 Formularz B-85
 Formularz B-86
 Formularz B-87
 Formularz B-88
 Formularz B-89
 Formularz B-90
 Formularz B-91
 Formularz B-92
 Formularz B-93
 Formularz B-94
 Formularz B-95
 Formularz B-96
 Formularz B-97
 Formularz B-98
 Formularz B-99
 Formularz B-100
 Formularz B-101
 Formularz B-102
 Formularz B-103
 Formularz B-104
 Formularz B-105
 Formularz B-106
 Formularz B-107
 Formularz B-108
 Formularz B-109
 Formularz B-110
 Formularz B-111
 Formularz B-112
 Formularz B-113
 Formularz E-1
POBIERZ

 

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2009 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2008 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 roku

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2012-12-02

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2012-12-02

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2012-12-02