Program ochrony środowiska

Podstawę formalno – prawną Programu Ochrony Środowiska gminy Czyże stanowi ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r .z późniejszymi zmianami na mocy, Władze  gminy sporządzają  gminny program ochrony środowiska w celu realizacji polityki ekologicznej państwa. Jednocześnie gminny program ochrony środowiska powinien być spójny i zsynchronizowany z Polityką ekologiczną Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 oraz założeniami Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, ze strategią zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego gminy, ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planem rozwoju lokalnego gminy na, uwzględniać wytyczne z powiatowego programu ochrony środowiska.

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2012 roku

Formularz A
Karta informacyjna dla:
- wniosków o wydanie decyzji,
- wniosków o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
- wniosków o ustalenie programu
dostosowawczego.

 Formularze A

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2011 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2010 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2009 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2008 roku

Informacje o środowisku i jego ochronie w 2007 roku

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2014-08-07

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2014-08-07

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2014-08-07