Informacja o wynikach naboru na stanowisko intendenta
Zespołu Szkół w Czyżach
17-207 Czyże 64
 
Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2008 Nr 223 poz. 1458) Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko intendenta w Zespole Szkół w Czyżach zostanie zatrudniona Pani Irena Frankowska zamieszkała w Kojłach.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Oceniając kwalifikacje kandydatów, dyrektor kierował się wynikami analizy formalnej złożonych wniosków oraz przede wszystkim wynikami rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej przez komisję, która miała na celu ocenę:
·          predyspozycji kandydata gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków,
·          posiadanej wiedzy na temat stanowiska które kandydat miałby objąć w wyniku  zatrudnienia,
·          zakres wiedzy fachowej związanej ze specyfiką stanowiska,
·          cele zawodowe kandydata.
 
W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej predyspozycje do pracy na stanowisko intendenta posiada Pani Irena Frankowska. Ocenia się, iż predyspozycje osobowościowe kandydata takie jak: sumienność, dokładność, zdolność analitycznego myślenia, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, wiedza fachowa oraz ukończone szkolenia z zakresu zbiorowego żywienia powodują, że kandydat rokuje nadzieje na prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków. To zadecydowało o zakwalifikowaniu kandydata na stanowisko intendenta.
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Czyżach
 
Mirosław Pietkiewicz

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2013-02-04

Data modyfikacji: 2013-02-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2013-02-04