Zbiór aktów prawa miejscowego 2019

Rok 2019

 

Nr XII/85/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Nr XII/84/2019 z dnia 23 grudnia 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/74/2019 Rady Gminy Czyże z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Nr XI/75/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże.

Nr XI/74/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

Nr XI/73/2019 z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.

Nr X/71/2019 z dnia 6 września 2019 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Czyże oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr VII/63/2019 z dnia 9 lipca 2019 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czyże od dnia 1 września 2019 r.

Nr IV/51/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czyże w 2019 roku”.

Nr IV/47/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Zbucz.

Nr IV/46/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Wólka.

Nr IV/45/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Szostakowo.

Nr IV/44/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Sapowo.

Nr IV/43/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Rakowicze.

Nr IV/42/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Podrzeczany.

Nr IV/41/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Osówka.

Nr IV/40/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Morze.

Nr IV/39/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Łuszcze.

Nr IV/38/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Leniewo.

Nr IV/37/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Lady.

Nr IV/36/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kuraszewo.

Nr IV/35/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kojły.

Nr IV/34/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki II.

Nr IV/33/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Klejniki I.

Nr IV/32/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Kamień.

Nr IV/31/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Hukowicze.

Nr IV/30/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
w sprawie nadania statutu Sołectwu Czyże.

Nr III/25/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

Nr III/24/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/23/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/22/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania na terenie Gminy Czyże „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Nr III/20/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zaopiniowania projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Czyże.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-01-31

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-01-31

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-01-31