Obwieszczenie o zwołaniu 15 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 19 maja 2020 roku zwołałam XV sesję Rady Gminy Czyże na dzień 29 maja 2020 roku (piątek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

1)    Otwarcie obrad.

2)    Sprawdzenie quorum obrad.

3)    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4)    Podjęcie uchwał w sprawach:

 

a)    udzielenia pomocy finansowej Województwu Podlaskiemu,

b)    zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

 

5)    Przyjęcie oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.

6)    Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

7)    Sprawozdanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czyżach z działalności w okresie między sesjami.

8)    Sprawozdanie Wójta z pracy w okresie między sesjami.

9)    Zapytania i wolne wnioski.

10)  Zamknięcie obrad.

 

Przewodnicząca Rady

 

Krystyna Gawryluk

 

            Informuję, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane na stronie internetowej gminy http://ugczyze.pl/index.htm.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2020-05-19

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2020-05-19

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2020-05-19