Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 r.

Luty

1. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomani w latach 2016-2017

2. Uchwalenie programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2019.

3. Zmiany w budżecie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże.

4.Sprawy różne.

Marzec

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury 2017 r.

2. Kontrola zamówień publicznych.

3.Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

4. Sprawy różne.

Kwiecień

1. Informacja z realizacji uchwał.

2. Przedstawienie informacji oceny zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

3. Sprawy różne.

Maj

1. Zmiany w budżecie Gminy na 2018

2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3. Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2017 r.

4. Sprawy różne.

Wrzesień

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

2. Zmiany w budżecie gminy 2018 r.

3. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2. Sprawy różne.

Listopad

1. Ustalenie podatków 2019 r.

2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

4. Sprawy różne.


PLAN PRACY

KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 r.

LUTY

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Kontrola Komisji Alkoholowej

3. Sprawy bieżące.

MARZEC

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015r.

2. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy.

3. Sprawy bieżące.

MAJ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Sprawy różne.

WRZESIEŃ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2. Sprawy bieżące.

PAŹDZIERNIK

1. Zmiany w budżecie gminy.

2. Kontrola w szkole w kierunku prawidłowości rozliczeń nadgodzin nauczycieli.

3. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

1. Rozpatrzenie projektów uchwał podatkowych na 2016 rok.

2. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4. Przyjęciu planu pracy na 2016 rok.

5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji

Bazyli Gawryluk


Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2018 r.

Luty

1. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.

3. Sprawy różne.

Marzec

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r.

2. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS

3. Sprawy różne.

Kwiecień

1. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

2. Sprawy różne.

Maj

1. Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2017 r.

2. Zmiany w budżecie gminy na 2018r.

3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

4. Sprawy różne

Wrzesień

1. Zmiany w budżecie gminy 2018 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

3. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2. Sprawy różne.

Listopad

1. Ustalenie podatków 2018 r.

2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022r.

3. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.

4. Sprawy różne.


Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2017 r.

Styczeń

1. Przyjęcie programu aktywności lokalnej na 2017-2021r.

2. Uchwalenie planów pracy rozwoju miejscowości.

3. Sprawy różne.

Luty

1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

2. Sprawy różne.

Marzec

1. Zmiany w budżecie gminy na 2017 r. i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury 2016 r.

3. Sprawy różne.

Kwiecień

1. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2016.

2. Sprawy różne.

Maj

1. Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2018 r.

2. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3. Zmiany w budżecie gminy na 2017r.

4. Udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu

Wrzesień

1. Zmiany w budżecie gminy 2017 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

3. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

2. Sprawy różne.

Listopad

1. Ustalenie podatków 2018 r.

2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Zmiany w budżecie gminy na 2017 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

3. Uchwalenie budżetu gminy na 2018r.

4. Plan pracy na 2018 r.

5. Sprawy różne.


P L A N P R A C Y

Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

na 2015 rok

LUTY

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Sprawy bieżące.

MARZEC

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy.

2. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Sprawy bieżące.

MAJ

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Rozpatrzenie projektów uchwał podatkowych na 2016 rok.

3. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4. Plan pracy na 2016 rok

5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Anna Romaniuk


Plan pracy Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2018 r.

Luty

1. Sprawozdanie z realizacji programu przeciwdziałania narkomani w latach 2016-2017

2. Uchwalenie programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2018-2019.

3. Zmiany w budżecie i zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże.

4.Sprawy różne.

Marzec

1. Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017.

2.Sprawy różne.

Kwiecień

1. Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2017.

2. Sprawy różne.

Maj

1. Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2018 r.

2. Zmiany w budżecie Gminy na 2018

3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

4. Sprawy różne.

Wrzesień

1. Zmiany w budżecie gminy 2018 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

3. Sprawy różne.

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2. Sprawy różne.

Listopad

1. Ustalenie podatków 2019 r.

2. Sprawy różne.

Grudzień

1. Uchwalenie budżetu gminy na 2019r.

1. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

2. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

3. Sprawy różne.


P L A N P R A C Y

Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

na 2015 rok

LUTY

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Informacja z realizacji uchwał za 2014 rok.

3. Sprawy bieżące.

MARZEC

1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy.

2. Sprawy bieżące.

MAJ

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Sprawy bieżące.

WRZESIEŃ

1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2. Sprawy bieżące.

LISTOPAD

1. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach podatkowych na 2016 rok.

2. Sprawy bieżące.

GRUDZIEŃ

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3. Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4. Plan pracy na 2016 rok.

5. Sprawy bieżące.

Przewodniczący Komisji

Wiera Jednoczko

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Data modyfikacji: 2018-02-26

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-04