PLAN  PRACY

KOMISJI  REWIZYJNEJ NA  2015 r.

 

LUTY

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Kontrola Komisji Alkoholowej

3.     Sprawy bieżące.

 

MARZEC

 

1.   Zmiany w budżecie gminy na 2015r.        

2.   Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy.

3.  Sprawy bieżące.

 

MAJ

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3.     Sprawy różne.

 

WRZESIEŃ

 

1.  Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2.     Sprawy bieżące.

 

PAŹDZIERNIK

 

1.     Zmiany w budżecie gminy.

2.     Kontrola w szkole w kierunku prawidłowości rozliczeń nadgodzin nauczycieli.

3.     Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

 

1.     Rozpatrzenie projektów uchwał podatkowych na 2016 rok.

2.     Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3.     Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4.     Przyjęciu planu pracy na 2016 rok.

5.     Sprawy różne.

 

Przewodniczący Komisji

Bazyli Gawryluk


P L A N   P R A C Y

Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych

na 2015 rok

 

LUTY

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Sprawy bieżące.

 

MARZEC

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3.     Sprawy bieżące.

 

MAJ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Sprawy bieżące.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

3.     Sprawy bieżące.

 

 

LISTOPAD

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Rozpatrzenie projektów uchwał podatkowych na 2016 rok.

3.     Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3.     Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4.     Plan pracy na 2016 rok

5.     Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Anna Romaniuk


P L A N   P R A C Y

Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

na 2015 rok

 

LUTY

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Informacja z realizacji uchwał za 2014 rok.

3.     Sprawy bieżące.

 

MARZEC

 

1. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności finansowej gminy.

2. Sprawy bieżące.

 

MAJ

 

1. Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2. Sprawy bieżące.

 

WRZESIEŃ

 

1.     Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za I półrocze 2015 roku.

2.     Sprawy bieżące.

 

LISTOPAD

 

1.     Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach podatkowych na 2016 rok.

2.     Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

 

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2015 rok.

2.     Rozpatrzenie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025.

3.     Rozpatrzenie projektu budżetu na 2016 rok.

4.     Plan pracy na 2016 rok.

5.     Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji

Wiera Jednoczko

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Data modyfikacji: 2015-02-04

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-04