Plan pracy Komisji Budżetu, Finansów i Spraw Społecznych na 2019 r.

Styczeń

1.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

3.      Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania (posiłek w szkole i domu 2019- 2023).

4.      Podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku celowego na zakup żywności lub posiłków w ramach wieloletniego programu rządowego (posiłek w domu i szkole 2019-2023).

5.      Sprawy różne.

 

Marzec

1.     Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

2.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

1.     Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.

3.     Sprawy różne.

 

Maj

1.     Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

2.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

4.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

1.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

2.     Sprawy różne.

 

Październik

1.     Informacja z realizacji zadań oświatowych.

2.     Sprawy różne.

 

Listopad

1.     Ustalenie podatków 2020 r.

2.     Sprawy różne.

 

Grudzień

1.     Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

4.     Sprawy różne.

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 r.

Styczeń

1.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

3.      Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania (posiłek w szkole i domu 2019- 2023).

4.      Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem posiłek w domu i szkole.

5.      Sprawy różne.

 

Marzec

1.     Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

2.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

1.     Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.

3.     Sprawy różne.

 

Maj

1.     Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

2.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

4.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

1.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

2.     Sprawy różne.

 

Październik

1.     Informacja z realizacji zadań oświatowych.

2.     Sprawy różne.

 

Listopad

1.     Ustalenie podatków 2020 r.

2.     Sprawy różne.

 

Grudzień

1.     Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

4.     Sprawy różne.

Plan pracy Komisji Rolnictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na 2019 r.

Styczeń

1.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

3.      Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania (posiłek w szkole i domu 2019- 2023).

4.      Sprawy różne.

 

Marzec

1.     Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

2.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

1.     Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.

3.     Sprawy różne.

 

Maj

1.     Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

2.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

4.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

1.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

2.     Sprawy różne.

 

Październik

1.     Informacja z realizacji zadań oświatowych.

2.     Sprawy różne.

 

Listopad

1.     Ustalenie podatków 2020 r.

2.     Sprawy różne.

 

Grudzień

1.     Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

4.     Sprawy różne.

Plan pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 r.

Styczeń

1.      Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności na terenie Gminy Czyże.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie kryteriów rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Czyże.

3.      Ustanowienie wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania (posiłek w szkole i domu 2019- 2023).

4.      Określenie zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych Wieloletnim Rządowym Programem posiłek w domu i szkole.

5.      Sprawy różne.

 

Marzec

1.     Informacja z realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018.

2.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS i realizacji uchwał.

3.     Zmiany w budżecie gminy.

4.     Sprawy różne.

 

Kwiecień

1.     Przedstawienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej.

3.     Sprawy różne.

 

Maj

1.     Zmiany w budżecie Gminy na 2019 rok.

2.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

4.     Sprawy różne.

 

Wrzesień

1.     Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

2.     Sprawy różne.

 

Październik

1.     Informacja z realizacji zadań oświatowych.

2.     Sprawy różne.

 

Listopad

1.     Ustalenie podatków 2020 r.

2.     Sprawy różne.

 

Grudzień

1.     Uchwalenie budżetu gminy na 2020 r.

2.     Zmiany w budżecie gminy na 2019 r.

3.     Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021r.

4.     Sprawy różne.

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-26

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2015-02-04

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2019-01-29

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2015-02-04