P L A N   P R A C Y

Rady  Gminy  Czyże  na  2016 rok

Styczeń

1.     Uchwalenie planów rozwoju miejscowości.

2.     Udzielenie pomocy finansowej powiatowi hajnowskiemu i powiatowi bielskiemu.

3.     Sprawy bieżące

 

LUTY

1.      Informacja z realizacji uchwał za 2015 rok.

2.     Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

3.     Sprawy bieżące.

 

MARZEC

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok i uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Czyże na lata 2016-2019.

2.     Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej Czyże.

3.     Sprawy bieżące.

 

MAJ

1.     Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2015.

2.     Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

3.     Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.

4.     Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

5.     Sprawy bieżące.

    

WRZESIEŃ

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.

2.     Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.

3.     Przygotowanie Zespołu Szkół w Czyżach do nowego roku szkolnego.

4.     Sprawy różne.

 

LISTOPAD

1.     Ustalenie podatków na 2017 rok.

2.     Sprawy bieżące.

 

GRUDZIEŃ

1.     Zmiany w budżecie gminy na 2016 rok.

2.     Uchwalenie  Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020.

3.     Uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok.

4.     Plan pracy na 2017 rok.

5.     Informacja Wójta Gminy z pozyskiwania środków unijnych.

6.     Uchwalenie Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

7.     Sprawy bieżące.

 

Projekty uchwał oraz inne materiały niezbędne do rozpatrzenia punków merytorycznych sesji przygotowuje Wójt Gminy.

 

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2014 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2013 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2012 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2011 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2010 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: Zenaida Gierasimiuk

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Data modyfikacji: 2016-01-20

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-03-10