Plan pracy Rady Gminy na 2018 r.

Luty

1. Zmiany w budżecie Gminy na 2018 r.

2.  Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czyże na lata 2017-2020.

3. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”.

4. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”.

5. Uchwała w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże.

6. Sprawy różne.

 

Marzec

1. Rozpatrzenie rocznego sprawozdania z działalności GOPS.

2. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2017 r.

3. Sprawy różne.

 

Kwiecień

1. Przedstawienie informacji Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017.

2. Sprawozdanie z działalności Spółki Wodnej w Czyżach.

3. Informacja z realizacji uchwał.

4. Sprawy różne.

 

Maj

1.Zatwierdzenie sprawozdania Finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 2017 r.

2. Zmiany w budżecie gminy na 2018r.

3. Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

4. Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

5. Sprawy różne.

 

Wrzesień

1. Zmiany w budżecie gminy 2018 r.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

4. Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

3. Sprawy różne.

 

Październik

1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych.

2. Sprawy różne.

 

Listopad

1. Ustalenie podatków 2019 r.

2. Sprawy różne.

 

Grudzień

1. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r.

2. Uchwalenie budżetu gminy na 2019 r.

3. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022r.

3. Uchwalenie Gminnego Programu do spraw Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Sprawy różne.

 

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2016 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2014 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2013 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2012 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2011 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2010 rok

Plan pracy Rady Gminy Czyże na 2009 rok

Metryka strony

Udostępniający: UG Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-03-09

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data wprowadzenia: 2009-03-10

Data modyfikacji: 2018-03-09

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2009-03-10