Obwieszczenie o zwołaniu 29 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 13 lutego 2018 roku zwołałam 29. sesję Rady Gminy Czyże na dzień 27 lutego 2018 roku (wtorek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1100. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

b)    zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Czyże,

c)     funduszu sołeckiego,

d)    podziału Gminy Czyże na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym,

e)    wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,

f)     sprzedaży nieruchomości,

g)    uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2018-2019”.

  1. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli.

  2. Informacja z realizacji zadań wynikających z „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2017”

  3. Informacja z realizacji zadań wynikających z „ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok”

  4. Odpowiedzi na interpelacje.

  5. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

  6. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

Krystyna Gawryluk

 

          Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-02-13

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-02-13

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-02-13