Obwieszczenie o zwołaniu 32 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 15 maja 2018 roku zwołałam 32. sesję Rady Gminy Czyże na dzień 29 maja 2018 roku (wtorek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,

b)    udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Czyże.

c)     zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

d)    zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpowiedzialności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Czyże.

  1. Sprawozdanie z działalności OSP w Gminie Czyże.

  2. Odpowiedzi na interpelacje.

  3. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych.

  4. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

Krystyna Gawryluk

 

            Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyże

Data wytworzenia: 2018-05-15

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-05-15

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-05-15