Obwieszczenie o zwołaniu 34 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 3 sierpnia 2018 roku zwołałam 34. sesję Rady Gminy Czyże na dzień 21 sierpnia 2018 roku (wtorek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,

b)    ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Czyże,

c)     regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czyże.

  1. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

  2. Odpowiedzi na interpelacje.

  3. Zamknięcie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY

 

Krystyna Gawryluk

 

          Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-08-03

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-08-03

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-08-03