Obwieszczenie o zwołaniu 35 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 10 września 2018 roku zwołałam 35. sesję Rady Gminy Czyże na dzień 27 września 2018 roku (czwartek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1000. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

  1. Otwarcie obrad.

  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  3. Interpelacje radnych.

  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w budżecie gminy na 2018 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021,

c) zmiany Statutu Gminy Czyże.

  1. Przygotowanie Szkoły Podstawowej w Czyżach do nowego roku szkolnego.

  2. Informacja Wójta Gminy Czyże z działalności między sesjami.

  3. Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

  4. Odpowiedzi na interpelacje.

  5. Zamknięcie obrad.

 

          Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-09-11

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-09-11

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-09-11