Obwieszczenie o zwołaniu 36 sesji Rady Gminy Czyże

OBWIESZCZENIE

 

            Uprzejmie zawiadamiam mieszkańców gminy Czyże, że postanowieniem z dnia 8 października 2018 roku zwołałam 36. sesję Rady Gminy Czyże na dzień 16 października 2018 roku (wtorek). Otwarcie obrad nastąpi o godz. 1400. Rada Gminy obradować będzie w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czyżach.

 

Ustalam następujący porządek obrad:

 

1) Otwarcie obrad.

2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

3) Interpelacje radnych.

4) Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r,

b)    wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego,

c)     przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Czyże.

5)    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym  2017/2018.

6)    Informacja o wynikach analiz oświadczeń majątkowych za 2017 rok.

7)    Sprawozdanie z działalności kierowników jednostek organizacyjnych.

8)    Zgłaszanie zapytań i wniosków przez radnych. 

9)    Odpowiedzi na interpelacje.

10)  Zamknięcie obrad.

 

            Informuję, że na sali konferencyjnej są wydzielone miejsca dla mieszkańców, którzy chcą przysłuchiwać się obradom Rady Gminy.

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Czyże

Wytwarzający/odpowiadający: UG Czyze

Data wytworzenia: 2018-10-09

Wprowadzający: Zenaida Gierasimiuk

Modyfikujący: Zenaida Gierasimiuk

Data modyfikacji: 2018-10-17

Opublikował: Zenaida Gierasimiuk

Data publikacji: 2018-10-09